Przejdź do treści

Polacy w Niemczech najliczniejszą grupą pracowników transgranicznych w UE

09/07/2019 19:20

128 tys. Polaków pracujących w Niemczech to tzw. pracownicy transgraniczni. Jesteśmy najliczniejszą grupą w UE.

Z raportu „People on the move – statistics on mobility in Europe” przygotowanego przez Eurostat wynika, że w 2018 r., pośród 220 mln zatrudnionych w wieku 20-64 lat w UE, ta sytuacja dotyczyła 1,3 mln, odpowiadając 0,6% wszystkich zatrudnionych.

W 2018 r. największą liczbę transgranicznych pracowników w państwach członkowskich stanowili mieszkający w Polsce i pracujący w Niemczech (125 tys. osób), Francji i Luksemburgu (88 tys.), Niemczech i Luksemburgu (52 tys.), Słowacji i Austrii (48 tys.) oraz Francji i Belgii (46 tys.).

Pracownicy transgraniczni to głównie mężczyźni zatrudnieni w branży budowlanej

Mężczyźni pracujący w branży budowlanej byli najbardziej popularni wśród pracowników transgranicznych mieszkających w Polsce i pracujących w Niemczech (30%), Francji i Luksemburgu (21%) oraz Niemczech i Luksemburgu (12%). Mężczyźni pracujący w przemyśle spożywczym byli najbardziej popularni wśród pracowników transgranicznych mieszkających we Francji i pracujących w Belgii (30%), podczas gdy kobiety pracujące w dziedzinie zdrowia ludzkiego były najczęstsze wśród osób mieszkających na Słowacji i pracujących w Austrii (46%).

Według danych Eurostatu wynika także, że spośród 512 milionów osób mieszkających w UE w 2018 r. 7,8% miało obywatelstwo inne niż ich kraj zamieszkania: 3,4% miało obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE i 4,4% państwa członkowskiego spoza UE. 

źródło: Europa.eu