Przejdź do treści

Powstało nowe Porozumienie Organizacji Polonijnych w Niemczech

09/07/2019 05:36

Komunikat ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie.

Związek Polaków w Niemczech e.V., Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego e.V., Kongres Polaków w Niemczech e.V. oraz Polska Macierz Szkolna w Niemczech powołały nową platformę współpracy pn. Porozumienie.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 maja 2019 r. – przed obradami wznowionego po 4 latach polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu dotyczącego najważniejszych spraw środowiska polonijnego w Niemczech – Ambasador RP w RFN, prof. dr Andrzej Przyłębski, zwrócił się do ministrów: Stephana Mayera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN oraz prof. dr. Bernda Fabritiusa – Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Przesiedleńców i Mniejszości z informacją, że w związku z zakończeniem działalności przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech została powołana nowa platforma współpracy największych organizacji polonijnych, którą tworzą:

  • Związek Polaków w Niemczech e.V.,
  • Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego e.V.,
  • Kongres Polaków w Niemczech e.V.,
  • Polska Macierz Szkolna w Niemczech.

Ambasada RP w RFN przyjęła do aprobującej wiadomości powstanie nowego Porozumienia organizacji polonijnych i wspiera jego działania w sprawach istotnych dla mniejszości polskiej w Niemczech, szczególnie dotyczących nauczania języka polskiego jako ojczystego oraz na rzecz utrzymania i rozwoju tożsamości polskiej w Niemczech. Przedstawiciele ww. Porozumienia byli reprezentantami Polonii niemieckiej na obradach Okrągłego Stołu, które odbyły się 19.06.2019 r. w Berlinie.

Z uzyskanych informacji wynika, że Porozumienie pozostaje otwarte dla innych stowarzyszeń polonijnych.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl