Przejdź do treści

Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyży Wolności i Solidarności

25/08/2017 11:08

23 sierpnia br. w Rezydencji Konsula Generalnego RP w Hamburgu wręczono zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Panu Andrzejowi Runowskiemu. Natomiast za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uhonorowano Krzyżami Wolności i Solidarności, Pana Zbigniewa Śmigielskiego oraz – pośmiertnie – Pana Ludwika Brożka.

Andrzej Runowski od 1979 r. prowadził aktywną działalność w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. Na początku zasadniczej służby wojskowej odmówił złożenia przysięgi na wierność ZSRR, zainicjował też w jednostce głodówkę protestacyjną. Po zwolnieniu z wojska we wrześniu 1980 r. ze względu na antysystemową postawę włączył się w działalność Komitetu Więzionych za Przekonania. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz Milicję Obywatelską, po wprowadzeniu stanu wojennego znalazł się w ośrodku internowania w Strzebielinku. Zwolniony z niego w sierpniu 1982 r. wyemigrował do Niemiec.

Zbigniew Śmigielski był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej (oddział Płock). Współorganizował struktury NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Drobin (woj. mazowieckie). 13.12.1981 r. został internowany. W ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Załężu przebywał łącznie ponad 4 miesiące. Decyzja o zwolnieniu została powiązana z koniecznością wyjazdu na emigrację.

Pan Ludwik Brożek w latach osiemdziesiątych ub. wieku był członkiem NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku (Jaworzno). Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach tej organizacji. Ze względu na pracę związkową dwukrotnie internowany. Na wolność wyszedł w grudniu 1982 r. Warunki uwięzienia spowodowały u niego poważny uszczerbek na zdrowiu. Pozostał w kraju, gdzie zmarł w 2007 r. Odznaczenie odebrała córka, Teresa Brożek-Hohensee.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu – www.hamburg.msz.gov.pl