Przejdź do treści

Policjanci z Brandenburgii z wizytą u Oficera Łącznikowego Polskiej Policji w Ambasadzie RP w Berlinie

05/03/2018 06:05

Policjanci z Brandenburgii z wizytą u Oficera Łącznikowego Polskiej Policji w Ambasadzie RP w Berlinie

fot. www.berlin.msz.gov.pl

1 marca 2018 roku w Ambasadzie RP w Berlinie młodszy inspektor Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy Polskiej Policji w Republice Federalnej Niemiec przyjął delegację policjantów z Brandenburgii wraz z Prezydentem Dyrekcji Policji w Cottbus Panem Svenem Bogaczem na czele.

W skład delegacji weszli młodzi oficerowie Policji, którzy zostali wytypowani przez swojego przełożonego Pana Prezydenta Svena Bogacza do ubiegania się o przyjęcie na studia do Niemieckiej Wyższej Szkoły Policji w Münster.

Celem wizyty było zapoznanie funkcjonariuszy z szeroko rozumianą problematyką polsko-niemieckiej współpracy policyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem początków współpracy, przykładów wspólnych działań policyjnych, współpracy realizowanej na terenach przygranicznych, a także omówienie aktualnie realizowanych wspólnych polsko-niemieckich projektów policyjnych.

Kolejnym punktem programu podróży studyjnej ww. delegacji będzie wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz,gov.pl