Przejdź do treści

Polscy przedsiębiorcy w Berlinie. Wypełnij ankietę!

07/03/2017 12:32

Instytut Zachodni oraz Politechnika Berlińska (Technische Universität Berlin) prowadzą badania nad przedsiębiorczością Polaków w Berlinie. Zapraszamy do wypełnienia ankiety. 

W samym Berlinie zamieszkuje ok. 44 000 Polaków, którzy stanowią drugą największą grupę migrantów w stolicy. Liczba założonych firm – ponad 7.300 – sytuuje Polaków na pierwszym miejscu w IHK w rankingu najaktywniejszych gospodarczo mniejszości narodowych. Polska działalność gospodarcza jest najbardziej zauważalna w danych statystycznych berlińskiego rynku gospodarczego, a polscy specjaliści w niektórych branżach gospodarki, takich jak budowlana, informatyka i handel stanowią znaczny odsetek usługodawców/kooperantów. Jednocześnie niewielka jest wiedza o polskiej przedsiębiorczości w Berlinie. Brak jest na ten temat badań, które pozwoliłyby na rzeczowy opis tego zjawiska. Siła polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców działających w Niemczech jest niestety nadal wielką niewiadomą. Mała wiedza na temat ich liczby i kondycji powoduje, ze polskie firmy nie są traktowane jako równorzędni partnerzy i często są postrzegane przez instytucje w kraju przyjmującym jako marginalnie. Projekt ma na celu pokazanie sytuacji polskich migrantów w kontekście lokalnych uwarunkowań stolicy Niemiec oraz stworzenie podstawy analizy mocnych i słabych stron polskiej przedsiębiorczości w Berlinie. Realizacja celów badania będzie miała na celu sformułowanie praktycznych zaleceń przedsiębiorców, instytucji polskich i niemieckich.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kwestionariuszem: https://polska-przedsiebiorczosc-w-berlinie.ankietka.pl/

Uczestnikom zostanie zapewniona anonimowość.

Udział w tym projekcie daje Państwu również możliwość wzięcia udziału w dyskusji i pozwala na wskazanie nurtujących Państwa problemów.

Ponieważ zależy nam by badanie dało jak najbardziej reprezentatywne wyniki, prosimy o przekazanie informacji o naszym badaniu także do innych zaprzyjaźnionych przedsiębiorców.

Więcej informacji: http://www.iz.poznan.pl/geb/pl/projekt/