Przejdź do treści

Polska: Deutsche Bank Polska oddaje opłaty za konto

09/08/2018 12:57 - AKTUALIZACJA 07/06/2023 17:54

• Jeżeli bank wprowadza opłaty za konto powiązane z kredytem, musi zagwarantować, że konsument może bez kosztów zrezygnować z tego rachunku.
• Zapomniał o tym Deutsche Bank Polska.
• Deutsche Bank Polska odda obecnym i byłym klientom opłaty za konta.

Postępowanie przeciwko Deutsche Bank Polska urząd wszczął w maju 2017 r. Wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudziło to, że bank pobierał podwyższone opłaty od konsumentów oraz uniemożliwił im rezygnację z umowy bez kosztów. Praktyka trwała co najmniej od 2012 r.

Klienci banku biorąc kilka lat temu kredyt lub pożyczkę hipoteczną, otwierali rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, które były też przeznaczone do ich obsługi.W zamian m.in. mieli niższą marżę kredytu, czyli płacili mniejsze raty. Bank jednak podwyższył opłaty za prowadzenie rachunków – przykładowo, z 0 zł do 8 zł, z 2 zł do 12 zł. Konsumenci, którzy nie chcieli płacić i wypowiadali umowę – narażali się na podwyższenie oprocentowania kredytu. A osoby, które chciały przekształcić rachunek na inny – mogły być obciążane przez bank dodatkowymi kosztami.

– Uznaliśmy, że bank nie może pogarszać sytuacji konsumenta. Jeżeli instytucja finansowa wprowadza lub zwiększa opłatę za prowadzenie konta powiązanego np. z umową kredytu, musi umożliwić konsumentowi rozwiązanie umowy bez dodatkowych kosztów. Klient Deutsche Bank Polska często nie miał wyboru – musiał płacić za obsługę kontawyższą opłatę, gdyż rozwiązanie umowy oraz jej zmiana wiązały się z kosztami– mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Deutsche Bank Polska zrekompensuje klientom straty. Uniknął więc kary finansowej od UOKiK. Zobowiązanie dotyczy byłych i obecnych klientów banku.

Jeżeli miałeś lub masz konto: db NET, db Konto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet status, db Open, db Start powiązane z umową kredytu, a bank podwyższył ci opłaty za prowadzenie rachunku,możesz złożyć wniosek o m.in.:
• Zwrot pobranych opłat za konto (dla byłych i obecnych klientów).
• Bezpłatną zmianę rodzaju konta na dowolne oferowane przez bank.
• Nie będziesz już musiał posiadać konkretnego rodzaju rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i mimo to bank nie zwiększy ci marży kredytu.

Żeby skorzystać z rekompensaty, złóż wniosek. Czekaj na korespondencję z banku. Więcej informacji w decyzji prezesa UOKiK.

Dodatkowe informacje dla konsumentów:
Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: [email protected]
Oddziały Federacji Konsumentów
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Źródło: UOKiK.gov.pl


Zobacz także:

Nagrania z kamer samochodowych mogą być dowodem w sprawie sądowej