Przejdź do treści

Polska dyplomacja będzie wspierać polskich przedsiębiorców oraz Polaków żyjących za granicą

24/02/2017 06:35 - AKTUALIZACJA 24/02/2017 06:39

Witold Waszczykowski przedstawił w Sejmie zadania polskiej polityki zagranicznej na 2017 rok. Jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej w tym roku będą m.in.: relacje partnerskie z Polonią i Polakami za granicą oraz wspieranie polskich przedsiębiorców na emigracji.

Minister Witold Waszczykowski / Fot. M.Jasiulewicz/MSZ

9 lutego w Sejmie Witold Waszczykowski przedstawił informację o planach polskiej dyplomacji na najbliższy rok. Jak podkreślił minister, priorytetem polskiej polityki zagranicznej będzie kwestia bezpieczeństwa, której głównym filarem ma być realizacja uzgodnień ze szczytu NATO w Warszawie i Newport. Polska będzie dalej angażować się w działania koalicji antyterrorystycznej i ściśle współpracować z Ameryką i resztą Europy. Duży nacisk zostanie także położony na relacje partnerskie z Polonią oraz wsparcie polskich przedsiębiorców za granicą.

– Wyjątkowe miejsce w polityce zagranicznej Rzeczpospolitej zajmuje Polonia i Polacy żyjący poza granicami kraju. Są członkami naszej polskiej rodziny, cząstką Polski w najdalszych zakątkach świata. Dlatego dbamy o relacje z Polonią i Polakami bardziej niż o inne. W minionym roku włożyliśmy wiele wysiłku w zabiegi o interesy środowisk polonijnych w różnych krajach.- powiedział szef polskiej dyplomacji.

– Wspieranie polskich przedsiębiorstw za granicą należy do priorytetowych zadań polskiej dyplomacji. Służy temu m.in. rozbudowa sieci naszych placówek dyplomatycznych na świecie. Nasze firmy są coraz lepiej przygotowane, by stawiać czoła międzynarodowej konkurencji, jednak pomoc dyplomatyczna jest często niezbędna dla zaistnienia na nowym rynku. Często jest też jedynym orężem w przypadkach nieuczciwych i dyskryminacyjnych praktyk – podkreślił.

– Nie zapominamy o niemieckiej Polonii. Będziemy działać na rzecz poprawy jej sytuacji, w tym na rzecz zapewnienia odpowiedniego dostępu do nauki języka polskiego. Cieszą nas niedawne decyzje landu Hesji w tej materii podjęte z zaangażowaniem ze strony naszych służb konsularnych i lokalnej Polonii – zapewnił Waszczykowski.

– Władze polskie będą w dalszym ciągu zabiegać o respektowanie praw przysługujących zarówno mniejszościom polskim na Wschodzie, jak i rodakom w innych regionach świata, zwłaszcza niedawnym emigrantom do państw Europy Zachodniej. Przypadki agresji wobec obywateli polskich spotykają się i będą się spotykać ze zdecydowaną i natychmiastową reakcją władz oraz służb konsularnych. Wspieranie nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce pozostanie zadaniem priorytetowym w realizacji polityki polonijnej. Na wsparcie oświaty polskiej za granicą poprzez placówki zamierzamy przeznaczyć znacznie większe niż dotychczas środki. Szczególny nacisk położymy na edukację historyczną młodego pokolenia – zaznaczył.

Minister Waszczykowski podkreślił także w przemówieniu jak ważne są partnerskie relacje z Polonią i Polakami za granicą.

– Partnerstwo zobowiązuje także w relacjach z Polonią. Po obu stronach potrzebne są nowe inicjatywy oraz nowe spojrzenie na możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca i dialog – zauważył.

– W szczególności liczymy tu na aktywne włączenie się naszych rodaków w działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Zależy nam na efektywnej i bliskiej współpracy naszych placówek z Polonią, dlatego też rozwijać będziemy Rady Polonijne działające przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych – dodał.