Przejdź do treści

Polska rozszerza tarczę antyputinowską: Wakacje dla kredytobiorców i dopłaty do rat

10/05/2022 15:10 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:21

Polska rozszerza tarczę antyputinowską o pakiet wsparcia dla wszystkich posiadaczy kredytów hipotecznych. W walce ze skutkami inflacji obniżony zostanie także podatek PIT.

Polska rozszerza tarczę antyputinowską
Mateusz Morawiecki zapowiedział pakiet wsparcia dla kredytobiorców Fot. KPRM

Polska rozszerza tarczę antyputinowską

Cały świat mierzy się ze wzrostem cen. Wysoka inflacja jest skutkiem brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, a także polityki utrzymywania wysokich cen ropy i gazu przez Moskwę. Przekłada się to na wyższe stopy procentowe i zwiększone raty kredytów.

– Uruchomimy wsparcie dla rodzin, które mają kredyty hipoteczne. Wśród proponowanych przez nas rozwiązań znajdą się m.in. wakacje kredytowe i dopłaty do rat – powiedział 10 maja premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodał, że w takich okolicznościach, w których inflacja uderza w ludzi, rząd chce wypracować odpowiednie mechanizmy walki z wysokimi cenami i szkodami, które inflacja czyni w gospodarce.

Wsparcie dla rodzin w spłacie kredytów hipotecznych

Działania wojenne na Ukrainie, a także wysokie ceny surowców powodują tzw. putinflację. Chcemy walczyć z tym zjawiskiem i wspierać polskie rodziny, które odczuwają wzrost rat kredytów hipotecznych.

– Działania, które mają pomóc Polakom w spłacie kredytów hipotecznych, chcemy przeprowadzić szybko. To jest podstawowa bolączka ponad 2 mln rodzin. To ogromna część naszego społeczeństwa, która dzisiaj boryka się z tym problemem, czuje, że kredyt hipoteczny, który miał być niejako kluczem do otwarcia nowych drzwi, staje się kulą u nogi. Aby to zwalczyć, zaproponowaliśmy na Radzie Ministrów nowe rozwiązania. Te rozwiązania skierowane zostaną również do kilkudniowych konsultacji – poinformował premier.

Wakacje kredytowe – do 8 miesięcy bez spłat rat kredytu

 • Wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie rat spłaty kredytu – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.
 • Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotym polskim.
 • Wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu zostaną przedłużone.
 • Wakacje kredytowe będą dotyczyć części kapitałowej, jak i odsetkowej raty.
 • Rozwiązanie zmniejszy obciążenia portfeli Polaków o nawet 3 mld zł rocznie.

Ważne! 4 razy w 2022 r. i 4 razy w 2023 r. rata zostanie przesunięta do spłaty, bez odsetek.

Dla osoby lub rodziny, która dziś płaci 2,4 tys. zł raty kredytu, oznacza to zmniejszenie obciążeń o 19,2 tys. zł w latach 2022-2023.

Zmiana wskaźnika WIBOR – ok. 1 mld zł oszczędności rocznie dla kredytobiorców

 • Przejście z obecnego WIBORU na nowy wskaźnik będzie oznaczał spadek wysokości rat kredytobiorców.
 • Dzięki temu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie.
 • Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR uregulujemy ustawowo.
 • Możliwe będzie wskazanie jako zamiennika stawki POLONIA wyznaczanej przez Narodowy Bank Polski, gdy nie uda się wyznaczyć zamiennika standardowym procesem.
 • Główne założenia:
  • inicjowanie procesu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  • możliwość wydania rekomendacji przez Komitet Stabilności Finansowej,
  • możliwość wyznaczenia zamiennika lub zamienników w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców –  nawet 2 tys. zł dopłaty miesięcznie

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest rozwiązaniem, z którego Polacy mogą skorzystać już dziś.
 • Maksymalne wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców to 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy – co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania.
 • Część wsparcia może zostać umorzona.
 • Złożenie wniosku będzie możliwe online.
 • Fundusz zostanie zasilony dodatkowymi środkami – 1,4 mld zł do końca 2022 r. Oznacza to, że budżet Funduszu wzrośnie do ponad 2 mld zł.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – kto może skorzystać?

Wystarczy spełnić jeden z warunków.

 • Co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego.
 • Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów.
 • Miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r.:
  • 1552 zł /os. gospodarstwie 1 os.
  • 1200 zł/os. w gospodarstwach wieloosobowych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – umorzenie części wsparcia

 • Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona. 
 • Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z Funduszu. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty, które wynoszą 22 tys. zł zostaną umorzone.

Obniżka podatku PIT od 1 lipca

W walce ze skutkami inflacji obniżamy i upraszczamy podatki w Polsce. Od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc., czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

Stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym przedziale podatkowym do 120 tys. zł. Rozwiązanie to oznacza obniżenie podatku o prawie 30 proc. Obniżka PIT dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców.

Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach, podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników.

Jednocześnie wprowadzimy odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Korzystniejsze będą także zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach. Wprowadzimy również preferencje dla rodzin i dzieci, a samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dzieckiem i skorzystać z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Natomiast samotni rodzice, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł.

Na zmianach zyska ponad 13 mln podatników. Po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł.

źródło: GOV.pl, PolskiObserwator.de