Przejdź do treści

MASOWE wezwania na ćwiczenia wojskowe. Powołanych zostanie 200 tys. osób

08/12/2022 10:11
Masowe wezwania na ćwiczenia wojskowe. Powołanych zostanie 200 tys. osób

 Wiadomości z PolskiMasowe wezwania na ćwiczenia wojskowe: Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej, w 2023 roku odbędą się największe jak dotąd ćwiczenia wojskowe. Wezwania dostanie do 200 tys. osób – nawet te, który do tej pory nie odbyły żadnej służby. O tym, ile Polaków może zostać powołanych, mówi Ustawa o obronie ojczyzny z kwietnia 2022 roku. Obejrzyj wideo i czytaj dalej poniżej.
>>> Powołanie do wojska a pobyt za granicą: Kogo obejmuje obowiązek powrotu do kraju

Ile osób może dostać wezwania w 2023 roku?

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, w 2023 r. przewiduje się odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach:

 1. zawodowej służby wojskowej – do 17 128 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia;
 2. ćwiczeń wojskowych – do 200 000 żołnierzy rezerwy, w tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których są wymagane wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe, a także osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. Ponadto w ramach ww. limitu planuje się przeznaczyć limit w wysokości 800 według stanu średniorocznego na realizację programu („Legia Akademicka”) ukierunkowanego na studentów – ochotników zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego realizowanego na bazie szkolnictwa wojskowego we współpracy z uczelniami cywilnymi;
 3. aktywnej rezerwy – do 10 000 żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem AR lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa;
 4. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowejdo 28 580 osób, w tym w trakcie kształcenia, które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej) – ochotnicy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia; osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju; osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały;
 5. terytorialnej służby wojskowejdo 38 000 żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wartości te stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji przedłożonych propozycji.
>>> Polska przygotowuje obywateli do wojny. O nowym zjawisku piszą niemieckie media

Masowe wezwania na ćwiczenia wojskowe. REZERWA PASYWNA – kto może zostać powołany?

Do kwietnia 2022 r. w Polsce istniała jedna rezerwa. Trafiały do niej zarówno te osoby, który uzyskały kwalifikacje, ale nie przeszły przeszkolenia i nie złożyły przysięgi, oraz ci, którzy mieli do czynienia z wojskiem.

Ustawa o obronie ojczyzny z kwietnia 2022 roku podzieliła rezerwę na aktywną i pasywną. Rezerwę pasywną tworzą osoby, które:

 • przeszły kwalifikację wojskową (mają określoną kategorię zdolności do służby wojskowej), jednak nie odbyli czynnej służby i nie złożyli przysięgi,
 • mają jakikolwiek kurs wojskowy (np. w WOT lub w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej), ale nie złożyły przysięgi,
 • złożyły przysięgę wojskową i mają uregulowany stosunek do służby, ale nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i nie są zainteresowane służbą w wojsku.

Według Jarosława Wolskiego, polskiego publicysty i eksperta wojskowego, Wojskowe Centra Rekrutacji mogą powołać na 30-dniowe ćwiczenia te osoby, które na komisji dostały kat. A, ale nie odbyły nigdy zasadniczej służby wojskowej.

Kto NIE zostanie powołany?

Zgodnie z przepisami na ćwiczenia nie powołuje się osób, które są wyłączone od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania,
 • zostały wybrane na posła (w tym do Parlamentu Europejskiego) albo senatora – w czasie trwania kadencji,
 • pełnią funkcję burmistrza, prezydenta miasta i wójta lub sprawują mandat radnego,
 • zajmują kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej,
 • zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły już tę służbę.

NaTemat.pl, Gov.pl, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 09/12/2022 10:20