Przejdź do treści

Narodowy Spis Powszechny: Ostatnie 3 tygodnie na spisanie się

07/09/2021 17:02

Polacy mieszkający za granicą też muszą spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym. Pozostało tylko 3 tygodnie. UWAGA! Odmowa udzielenia informacji lub niespisanie się grozi grzywną.

Polacy za granicą też muszą się spisać

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce trwa do 30 września. Przypominamy, że obowiązek spisania się ma każdy dorosły obywatel RP, także ten, który mieszka za granicą, ale nie wymeldował się z Polski.

UWAGA! Odmowa udzielenia informacji grozi grzywną.

Przypominamy, że osoby przebywające za granicą mniej niż rok muszą wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.

Spisowi powszechnemu podlegają:

 

  • Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce;
  • Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.
  • Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

  Oraz:

  • mieszkania, w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia
   niebędące mieszkaniami.

  Na stronie Spis.gov.pl możesz sprawdzić czy spis dotyczy Ciebie: Wytyczne do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym 2021>>>

Jak dokonać samospisu?

Najprostszym sposobem na spisanie się jest skorzystanie z udostępnionej przez GUS aplikacji. Aby wypełnić formularz należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego lub zdefiniować hasło poprzez podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki.

W przypadku udzielenia niepełnych informacji lub niewypełnienia formularzu online skontaktuje się z nami rachmistrz. Gdy kilka razy nie odbierzemy telefonu, prawdopodobnie zapuka do naszych drzwi. 

Narodowy Spis Powszechny za granicą

W NSP obowiązek mają wziąć udział wszyscy obywatele RP.

Najprostszym sposobem wzięcia udziału w NSP jest skorzystanie z możliwości samospisu online.
Jeżeli przebywamy za granicą, a zameldowani jesteśmy w Polsce, informacji o nas udzielić może również osoba zameldowana pod tym samym adresem (dokonując własnego samospisu). W tym wypadku najprawdopodobniej skontaktuje się z nami rachmistrz, w celu zweryfikowania i uzupełniania brakujących danych.

Jeżeli przebywamy za granicą, a zameldowani jesteśmy w Polsce, informacji o nas udzielić może również osoba zameldowana pod tym samym adresem.

Samospis internetowy jest formą obowiązkową narzuconą przez ustawę, a kto nie spełni tego obowiązku do 30 września 2021 roku lub udzieli fałszywych informacji, może zapłacić grzywnę w wysokości 5 tys. zł.

Szczegółowe informacje o Narodowym Spisie Powszechnym można znaleźć na stronie spis.gov.pl.

Skomentuj ten artykuł na Facebooku>>

AKTUALIZACJA 13/10/2021 09:54