Przejdź do treści

Nowe limity prędkości w Polsce. Będą dotyczyć tylko części kierowców

25/04/2022 20:00
Nowe limity prędkości w Polsce. Będą dotyczyć tylko części kierowców
Źródło zdjęcia: Policja.pl

Nowe limity prędkości w Polsce. Będą dotyczyć tylko części kierowców: 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100 km/h na autostradzie lub drodze ekspresowej. Podane limity prędkości znajdują się już w nowej ustawie o kierujących pojazdami i dotyczyć będą kierowców w okresie próbnym. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie informuje portal Autokult.pl

Nowe limity prędkości w Polsce. Będą dotyczyć tylko części kierowców

W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej” – brzmi zapis w ustawie. Jednak, co najważniejsze: „… przepisów rozdziału nie stosuje się do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych (…). … minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w zdaniu pierwszym”.

>>>>Polska: Nowy taryfikator mandatów, gigantyczne kary za przekroczenie prędkości

Jak wskazuje Autokult, wspomniany proces trwa już od dłuższego czasu i nie wiadomo kiedy dobiegnie końca. Przepisy są gotowe, ale czekają w zawieszeniu.

Inne ograniczenia

Limity prędkości to nie jedynie ograniczenia, które będą obowiązywać kierowców w okresie próbnym – podkreśla Autokult. Nie będzie im wolno m.in. kierować pojazdem nieoznakowanym w odpowiedni sposób (tzw. zielony listek lub inna forma znakowania), podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy, a także osobiście wykonywać podobnej działalności.

>>>Zaskakująca różnica między wynikami przeglądów technicznych aut w Polsce i w Niemczech

Autokult.pl, PolskiObserwator.de