Przejdź do treści

Polska: Stan wyjątkowy przedłużony o kolejne 60 dni

01/10/2021 17:34

Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni w części województw podlaskiego i lubelskiego.

Zdjęcie: Krzysztof Sitkowski/KPRP, źródło: serwis Prezydent.pl

Zgodnie z § 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, z dniem 2 października 2021 roku, na okres 60 dni, przedłuża się obowiązywanie stanu wyjątkowego na dotychczasowym obszarze – podała Kancelaria Prezydenta.

W przedłużonym czasie trwania stanu wyjątkowego zostały utrzymane obowiązujące ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela, o których mowa w § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612). Ponadto, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniu utrzymał dotychczasowe postanowienie o zakresie niestosowania przepisów art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polski weszło w życie po publikacji w Dzienniku Ustaw.

źródło: Prezydent.pl