Przejdź do treści

Polska: Senat przyjął jednogłośnie ustawę o obronie ojczyzny

17/03/2022 17:00

Ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta jednogłośnie przez Senat RP. Ustawa trafi teraz do prezydenta, Andrzeja Dudy.

Ustawa o obronie ojczyzny przyjęta

Wydatki na poziomie 3 proc. PKB, rejestracja obywateli, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, nowy rodzaj służby wojskowej, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to niektóre z rozwiązań zawartych w ustawie o obronie ojczyzny przyjętej dzisiaj jednogłośnie przez Senat RP.

Ustawa trafi teraz do prezydenta, który deklaruje szybkie złożenie podpisu.

– Prezydent Andrzej Duda niezwłocznie podpisze ustawę o obronie ojczyzny – powiedział w czwartek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

Wicemarszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, napisał na Twitterze zaraz po głosowaniu:

„Jednogłośnie i bez poprawek przyjęta ustawa o obronie Ojczyzny. Brawo @polskiSenat. Silne Wojsko Polskie to silna Polska” – podkreślił.

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 22 lutego br., a wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział szybkie prace legislacyjne nad ustawą. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 3 marca, później pracowała nad nim podkomisja i sejmowa komisja obrony. W piątek 11 marca ustawa została uchwalona i trafiła do Senatu.

– Uchwalenie przez Sejm ustawy o obronie ojczyzny, to świetna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski – ocenił 11 marca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Nowa ustawa o obronie ojczyzny przewiduje odtworzenie systemu rezerw i zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. Ma ułatwić służbę ochotnikom, którzy chcieliby odbyć przeszkolenie. Zakłada, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2% PKB w 2022 r. i co najmniej 3% PKB w 2023 r. i kolejnych latach.

Zgodnie z ustawą, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, będzie „uwzględniał polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa”. Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister obrony narodowej na podstawie tych kierunków, a także stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Zgodnie z ustawą służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Czynna służba polega na pełnieniu: zasadniczej służby wojskowej; terytorialnej służby wojskowej; służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowej służby wojskowej; służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie – jak zapisano – ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

Ustawa reguluje także m.in. powoływanie i pełnienie służby, kształcenie żołnierzy, ich publiczną działalność, stopnie wojskowe, współpracę MON z organizacjami proobronnymi, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, dyscyplinę wojskową, kary i środki dyscyplinarne, wyróżnianie i uposażenia.

źródło: Senat RP, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News

AKTUALIZACJA 17/03/2022 17:01