Przejdź do treści

Pomoc konsularna w nagłych przypadkach. Na jaką pomoc może liczyć Polak w Niemczech?

17/04/2018 11:00 - AKTUALIZACJA 12/10/2021 13:02

Wydziały Konsularne RP w Niemczech udzielają obywatelom polskim pomocy w nagłych przypadkach. Dowiedz się, na jaką pomoc możesz liczyć.

Wydział Konsularny udziela obywatelom polskim pomocy w nagłych przypadkach. Udziela informacji w sprawach takich jak utrata dokumentów i pieniędzy, zatrzymania i aresztowania, wypadki i zachorowania, zgon osób bliskich na terenie Niemiec. Należy pamiętać, że konsul nie może zapewnić obywatelom polskim lepszego traktowania, niż wynika to z obowiązujących przepisów i procedur stosowanych przez miejscowe władze wobec własnych obywateli i obywateli innych krajów.

Uprawnienia konsula są jednak ograniczone. Nie może on:

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.;
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

W dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy każdy Urząd Konsularny zapewnia działanie telefonu alarmowego konsula dyżurnego. Kontakt możliwy jest tylko w sprawach losowych, wymagających nizwłocznej interwencji po godzinach pracy Urzędu.

Konsulowie mają możliwość działania tylko w swoim okręgu konsularnym, dlatego ważne jest byś wiedział do którego Urzędu powinieneś się zgłosić.

Terytorium Niemiec podzielone jest na cztery polskie okręgi konsularne.

okregi_konsularne

Berliński okręg konsularny – obsługiwany przez Wydział Konsularny Ambasady RP
w Berlinie
– właściwy dla obywateli polskich przebywających w Berlinie, Brandenburgii, Saksonii, Turyngii, Saksonii Anhalcie, Meklemburgi Przedmorzu;

Koloński okręg konsularny – obsługiwany przez Konsulat Generalny RP w Kolonii
– właściwy dla obywateli polskich przebywających w Hesji, Nadrenii Północnej – Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Kraju Saary;

Monachijski okręg konsularny – obsługiwany przez Konsulat Generalny RP
w Monachium
– właściwy dla obywateli polskich przebywających w Bawarii i Badenii-Wirtembergii;

Hamburski okręg konsularny – obsługiwany przez Konsulat Generalny RP
w Hamburgu
– właściwy dla obywateli polskich przebywających w Hamburgu, Bremie, Dolnej Saksonii oraz Szlezwiku-Holsztynie.

 

Adresy okręgów konsularnych, działających na terenie Niemiec znajdziesz TUTAJ

 

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO W BERLIŃSKIM OKRĘGU KONSULARNYM: 00 49 163 788 7676

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO  W KOLOŃSKIM OKRĘGU KONSULARNYM: 00 49 177 372 7164

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO  W MONACHIJSKIM OKRĘGU KONSULARNYM: 00 49 173 370 5828

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO  W HAMBURSKIM OKRĘGU KONSULARNYM: 00 49 30 7001 4801 Uwaga! NOWY NUMER

opr. na podst. informacji Ambasady RP w Berlinie

Aktualizacja: 16.04.2018