Przejdź do treści

Dzięki tej mapie sprawdzisz poziom promieniowania w Niemczech w czasie rzeczywistym

07/07/2023 07:55
Poziom promieniowania w Niemczech. Tu go sprawdzisz

Wiadomości z NiemiecPoziom promieniowania w Niemczech. Wiele osób obawia się uwolnienia radioaktywności z powodu wojny na Ukrainie. Każdy, kto chce, może zobaczyć lokalną dawkę promieniowania gamma (ODL) w około 1700 operacyjnych punktach pomiarowych w Niemczech w czasie rzeczywistym za pośrednictwem oficjalnej mapy.
Czytaj także: Bezprawne podwyżki cen prądu. W ten sposób możesz odzyskać utracone pieniądze

Każdy, kto jest obecnie zaniepokojony zwiększoną radioaktywnością w Niemczech, powinien zapoznać się z oficjalną mapą Federalnego Urzędu Ochrony przed Promieniowaniem. Urząd podaje tam aktualne wartości z około 1700 operacyjnych stacji pomiarowych tak zwanej sieci monitorowania ODL w Niemczech.

ODL oznacza lokalną dawkę zmierzonego promieniowania gamma. Im wyższa zmierzona wartość, tym większe narażenie na promieniowanie. Z mapy można korzystać interaktywnie i na przykład wywoływać wartości punktów pomiarowych znajdujących się w pobliżu. Według BfS obecnie w Niemczech nie należy obawiać się skutków radiologicznych wojny na Ukrainie.

Poziom promieniowania w Niemczech. Interaktywna mapa

Federalny Urząd Ochrony przed Promieniowaniem udostępnia interaktywną mapę, na której można przeglądać dane z około 1700 stacji pomiarowych w Niemczech. Domyślnie mapa pokazuje Republikę Federalną Niemiec i kraje sąsiednie. Pokazane okręgi reprezentują zgrupowane miejsca monitorowania. Kolor wskazuje, jak wysokie jest promieniowanie na danym obszarze.

Pojawiająca się legenda przedstawia kodowanie kolorami. Zmierzone wartości są podawane w jednostkach µSv/h (mikrosiwert na godzinę). Obecnie średnia dzienna wynosi 0,086 µSv/h, z 0,039 µSv/h jako najniższą wartością i 0,176 µSv/h jako najwyższą wartością.

Odczyty radioaktywności. Jak je rozumieć?

Naturalny ODL w Niemczech wynosi od 0,05 μSv/h do 0,2 μSv/h, w zależności od warunków lokalnych. Promieniowanie uwolnione w wyniku awarii reaktora w Czarnobylu w 1986 r. w niewielkim stopniu przyczynia się do mierzonej obecnie „naturalnej” lokalnej dawki promieniowania gamma.

Krótkoterminowy wzrost dawki do około 2 razy występuje, gdy radioaktywne produkty uboczne naturalnie występującego radioaktywnego gazu szlachetnego radonu są wypłukiwane z atmosfery przez opady atmosferyczne i osadzane na ziemi. Opady śniegu mogą również prowadzić do typowego dla deszczu wzrostu ODL.

Należy jednak zawsze pamiętać, że pokazane godzinowe wartości pomiarowe są nieprzetestowanymi surowymi danymi, które mogą nie być wolne od zakłóceń technicznych. Powód do niepokoju w przypadku zdarzeń radiologicznych istnieje tylko wtedy, gdy znacznie zwiększony ODL utrzymuje się przez dłuższy czas (np. 1 dzień i dłużej) lub jeśli wzrost przekracza współczynnik 2 i nie ma zakłóceń technicznych.

Czytaj także: Niemieckie służby udaremniły atak terrorystyczny. Zatrzymano 7 podejrzanych mężczyzn

CHIP.de, PolskiObserwator.de