Przejdź do treści

Autostrady w Niemczech pozostaną bez ograniczeń prędkości

19/10/2021 20:25

Ograniczenie prędkości na autostradzie w Niemczech: Dobra wiadomość dla kierowców! W Niemczech nie zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości na autostradach.

Ograniczenie prędkości na autostradzie w Niemczech

W podpisanym po rozmowach wstępnych dokumencie, SPD, Zieloni i FDP zgodzili się, że w Niemczech nie powinno istnieć ogólne ograniczenie prędkości.

Podczas kampanii wyborczej zarówno SPD, jak i Zieloni opowiadali się za wprowadzeniem limitu prędkości do 130 km/h na niemieckich autostradach. FDP była temu całkowicie przeciwna.

Pomysł na wprowadzenie limitu prędkości na autostradach w Niemczech miałby na celu ograniczenie emisji CO2, a także zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Według sondażu przeprowadzonego na początku 2021 roku, prawie dwie trzecie (64%) Niemców opowiedziało się za wprowadzeniem ogólnego ograniczenia prędkości na niemieckich autostradach.

W badaniu przeprowadzonym w latach 2010-2014 Federalny Instytut Badań nad Autostradami (BASt) stwierdził, że ograniczenie prędkości prawie nie spowolniłoby ruchu na autostradzie. Większość kierowców i tak trzyma się zalecanej prędkości 130 km/h. Jedynie co trzeci użytkownik drogi porusza się z prędkością powyżej 130 km/h na odcinkach autostrad bez ograniczeń prędkości. Z drugiej strony tylko co dziesiąty jedzie szybciej niż 150 km/h.

Dyskusje na temat wprowadzenia ogólnych ograniczeń prędkości na autostradach będą nadal kontynuowane.

Co jeszcze zawiera ww. dokument?

Brak ograniczeń prędkości na autostradzie w Niemczech to tylko jeden z punktów podpisanego 15 października dokumentu. Znalazła się w nim także m.in.: kwestia płacy minimalnej, która od 2022 roku ma wzrosnąć o 25%; szybsze odchodzenie od energetyki węglowej.

Ewentualni partnerzy rządowi są zgodni, że należy utrzymać ustawowe i prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na wypadek długotrwałej opieki. Nie będzie żadnych cięć w emeryturach, ani podniesienia ustawowego wieku emerytalnego. Zasiłek Hartz IV ma zostać zastąpiony przez dochód obywatelski.

Prawa dzieci w rodzinie powinny być zakotwiczone w ustawie zasadniczej – uważają potencjalni koalicjanci. Dotychczasowe świadczenia rodzinne mają zostać połączone w odrębny model podstawowego zasiłku na dziecko i wypłacane automatycznie.