Przejdź do treści

Niemcy: Długi weekend w Niemczech a kwarantanna w Polsce

21/05/2020 17:33

Polacy pracujący w Niemczech masowo wracają na długi weekend do kraju. W tym samym czasie Polska poluzowała ograniczenia wpuszczania osób przyjeżdżających z zagranicy. Sprawdź przed przekroczeniem granicy, czy kwarantanna Cię ominie.

W Niemczech trwa właśnie długi weekend, w związku z tym, wielu Polaków pracujących na co dzień w DE postanowiło wykorzystać te kilka dni, by odwiedzić rodzinę w kraju.

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy polskiej z krajami UE, ale tylko i wyłącznie w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. To poluzowanie ograniczeń wpuszczania osób do kraju wraz z połączeniem z długim weekendem w Niemczech spowodowało ogromny ruch w kierunku Polski. Obecnie na niektórych przejściach granicznych niemiecko-polskich trzeba czekać aż 10 godzin. Policja niemiecka radzi, by kupić sobie zapas napojów, bo kolejka na największych przejściach jest długa. O korkach na przejściach granicznych przeczytaj TUTAJ.

Ambasada RP w Niemczech odradza podróżującym do Polski kierowanie się w stronę przejść granicznych w Jędrzychowicach/Ludwigsdorf (autostrada niemiecka A4) i Zgorzelcu/Goerlitz. Korek w Niemczech na autostradzie A4 wynosi wiele kilometrów, a czas oczekiwania na wjazd do Polski – wiele godzin. Sugerujemy przejazd inną trasą i przekraczanie granicy w innych miejscach, gdzie oczekiwanie trwa do godziny lub ruch odbywa się na bieżąco.

Czas oczekiwania na poszczególnych przejściach granicznych można sprawdzić na stronie https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/

https://www.facebook.com/AmbasadaPLBerlin/posts/3243026012398077

Kto jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Kwarantanny, po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji,
  https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym-osob-i-rzeczy
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 • osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE lub EOG,
 • uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami  studentami w celu umożliwienia tej nauki,
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem,
 • osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe,
 • członkowie  misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.

Kto może skrócić kwarantannę?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

źródło: www.strazgraniczna.pl, Ambasada RP w Niemczech