Przejdź do treści

Niemcy pracują nad ustawą gwarantującą prawo do pracy zdalnej

11/12/2020 19:48

Artykuł sponsorowany

Zgodnie z zapowiedziami niemieckiego ministra pracy Hubertusa Heila, Niemcy planują opublikować ustawę, która da wszystkim pracownikom legalne prawo do wykonywania pracy zdalnej. W nowej ustawie znajdą się między innymi zapiski o wzmocnieniu praw pracowników, a także szczegółowe regulacje dotyczące pracy z domu. Masowe przenoszenie się pracowników z biur do domów, które można zaobserwować od początku roku 2020, przyspieszyło decyzję o zintensyfikowaniu pracy nad nowym prawem.

Przeniesienie pracy z biur do domów

Szacuje się, że jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, około 40% pracowników w Niemczech wyrażało chęć pracowania z domu przynajmniej przez część czasu. Niemieckie władze już od początku 2019 roku wspierały inicjatywy firm, które planowały poszerzyć zakres pracy zdalnej dla swoich pracowników.

Nie da się zaprzeczyć, że praca zdalna będzie odgrywała coraz większą rolę w życiu wielu ludzi. Duże firmy takie jak Facebook czy Google zapowiedziały już, że ich pracownicy pozostaną w trybie pracy zdalnej do lata 2021 roku. Z kolei Twitter i Microsoft pozwolą na pracę z domu bezterminowo. Według ankiety, która została przeprowadzona wśród amerykańskich pracowników, ​​prawie połowa z nich chciałaby kontynuować pracę zdalną po pandemii, a przejście na pracę z domu zdecydowanie miało pozytywny wpływ na ich opinię o firmie.

Nowe prawo

Rok 2020 był czasem, w którego trakcie praca zdalna stała się koniecznością. W efekcie w życie weszło wiele nowych procedur mających na celu maksymalne usprawnienie procesu bezpiecznej i efektywnej pracy z domu. W momencie, gdy pandemia pokazała, jakie możliwości drzemią zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców, Niemcy chcą uczynić prawo do pracy z domu legalnym i oficjalnym. Możliwe, że nowe prawo wejdzie w życie na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021.

Niemiecki minister pracy Hubertus Heil, znany między innymi z propozycji skrócenia czasu pracy w celu uniknięcia bezrobocia zapowiedział, że nowe prawo dawałoby pracownikom szansę pracy z domu, jeżeli będzie to zgodne ze specyfiką pracy. Długoterminowym celem będzie wzmocnienie praw pracowników i ustanowienie wyraźniejszych granic między życiem osobistym a zawodowym. Ponadto rząd chce jak najefektywniej wykorzystać postęp technologiczny, nowe modele biznesowe i większą produktywność pomagając nie tylko wielkim firmom, ale również samym obywatelom.

Obawy wobec pracy zdalnej

Praca zdalna posiada swoich sympatyków i przeciwników. Firmy umożliwiające swoim pracownikom pracę z domu zgodnie uważają, że organizacje dobrze poradziły sobie z przejściem na nowy tryb pracy. Z kolei niektórzy pracownicy twierdzą, że praca z domu zaciera granicę między ich życiem zawodowym i prywatnym, a w dłuższym okresie sprawia, że czują się bardziej wyczerpani.

Nowe przepisy dające prawo do pracy z domu powinny nie tylko regulować, ale również wspierać pracowników. Obawy rodzi między innymi to, że nie każdy jest w stanie pracować w domu, szczególnie jeśli ma pod opieką małe dzieci. Swoje obawy wyraził również Prezes Zrzeszenia Niemieckich Pracodawców. Ostrzegł on, że nowe prawo może zachęcić niemieckie firmy do outsourcingu pracy za granicę i zatrudnianie tańszych pracowników, którzy swoje obowiązki będą mogli wykonywać zdalnie.

Praca zdalna przyniosła wiele wyzwań samym firmom. Wielu pracodawcom brakuje doświadczenia, procedur czy technologii, które pozwalają na bezpieczną pracę zdalną. Mimo to z biegiem czasu wprowadzane są nowe i ulepszone praktyki, które przyspieszają proces adaptacji.

Jedną z nich jest korzystanie z technologii VPN podczas korzystania z publicznej sieci, a także nieprzenoszenie danych poufnych na urządzenia osobiste. Standardem jest dbanie o aktualizowanie oprogramowania antywirusowego, częste zmienianie haseł oraz regularne szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wyposażenie pracowników w odpowiednią wiedzę i narzędzia znacznie przyczyni się do ochrony danych.

Zalety pracy z domu

Największymi zaletami pracy z domu, które są podkreślane przez samym pracowników, to możliwość dopasowania czasu pracy do własnych potrzeb. Pracując w domu, koncentrują się oni bardziej na swojej pracy i nie robią tak dużej ilości przerw, jak ma to miejsce w biurze. Ponadto praca w domu pozwala pracownikom pracować według harmonogramu, który odzwierciedla ich styl życia. Osoby pracujące z domu unikają porannych korków i dojazdów do biura, a zaoszczędzony czas mogą spędzić z bliskimi lub na rozwijaniu własnych pasji.

W przypadku pracodawców, praca zdalna znacząco (szacuje się, że aż do 30%) obniża koszty biurowe. Zmniejszają się wymagania dotyczące przestrzeni i wyposażenia. Dodatkowe miejsce można wykorzystać do celów organizacyjnych lub wynająć komuś innemu.

Nie bez znaczenia jest także zaufanie, jakim pracodawcy muszą obdarzyć swoich pracowników. Będą oni w stanie efektywnie osiągać większe i mniejsze cele pracując w swobodnych dla siebie warunkach. Korzystanie z pracy zdalnej pozwala dłużej zachować najlepszych pracowników w firmie, którzy mogliby szukać nowych wyzwań na przykład w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Z drugiej strony pracodawcy powinni również zadbać o to, aby budować więzi między członkami zespołu, na przykład za pomocą dedykowanych platform umożliwiających im interakcję.