Przejdź do treści

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech w styczniu 2022 roku

30/12/2021 15:19

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech: Zakaz ruchu samochodów ciężarowych w Niemczech w styczniu 2022 roku. Oto, kiedy obowiązuje.

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech obowiązuje Zakaz jazdy samochodów ciężarowych obowiązuje na całej sieci dróg w niedziele i święta.

Pojazdy podlegające zakazowi

Ciężarowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepami niezależnie od ciężaru.

Czas obowiązywania zakazu

Zakaz obowiązuje na całej sieci dróg w niedziele i dni świąteczne w godzinach 0.00–22.00.

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech a pandemia koronawirusa

W związku z pandemią Covid-19 na terenie Niemiec częściowo wprowadzone zostały wyjątki i zwolnienia od przepisów obowiązujących w drogowym transporcie drogowym.

Utrudnienia na drogach w Niemczech od 31 grudnia 2021 do 8 stycznia 2022 r.

Aktualnie obowiązujące regulacje w poszczególnych krajach związkowych można znaleźć na stronie Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarów (Bundesamt für Güterverkehr) pod notatką „Straßengüterverkehrsrechtliche Ausnahmen aufgrund Covid-19“.

Dni wolne od pracy w Niemczech w 2022 roku

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację, możliwe są dalsze zmiany w zakresie wyjątków i zwolnień, dlatego zaleca się regularny przegląd obowiązujących przepisów na stronie Urzędu lub poszczególnych krajów związkowych.

Dodatkowe ograniczenia w okresie wakacyjnym

Co roku, od 1 lipca do 31 sierpnia obowiązuje dodatkowo zakaz poruszania się ciężarówek w soboty w godzinach 7.00–20.00 na niektórych autostradach i drogach federalnych.

Dni świąteczne w 2022 r., podczas których obowiązuje zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech

1 stycznia Nowy Rok

15 kwietnia Wielki Piątek

18 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny

1 maja Święto Pracy

26 maja Wniebowstąpienie

6 czerwca Poniedziałek Zielonoświątkowy 

16 czerwca Boże Ciało (tylko w: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia – Palatynat i Saar)

3 października Dzień Zjednoczenia Niemiec

31 października Dzień Reformacji (tylko w: Brandenburgii, Zachodniej Meklemburgii – Pomerania, Saksonii, Saksonii – Anhalt i Turyngii)

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych (tylko w: Baden-Wirtembergia, Bawaria, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Saar)

25, 26 grudnia Boże Narodzenie

UWAGA!

W wymienione dni świąteczne, które nie są obchodzone w całych Niemczech, zakaz poruszania się samochodów ciężarowych obowiązuje tylko na terenie krajów związkowych (landów)
wymienionych przy dacie danego święta. W pozostałych krajach związkowych (landach) w te święta zakaz nie obowiązuje.

W pozostałe dni świąteczne, które nie zostały tu wymienione, zakaz poruszania się samochodów ciężarowych nie obowiązuje.

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w styczniu 2022 roku

Z powyższej listy wynika, że zakaz jazdy samochodów ciężarowych w styczniu 2022 roku obowiązuje tylko 1 stycznia. 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli jest ustawowym dniem wolnym od pracy jedynie w Badenii-Wirtembergii, części Bawarii oraz Saksonii-Anhalt. Jednak w tym dniu zakaz nie obowiązuje.

Jakich przewozów zakaz jazdy w niedziele i święta nie dotyczy?

– kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy, jednak tylko w odległości do 200 km;

– kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz);

– przewozów:

  1. a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego,
  2. b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsnego,
  3. c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego,
  4. d) łatwo psujących się owoców i warzyw,

– przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z przewozami wymienionymi w pkt. 3.

UWAGA! Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

Udzielanie zezwoleń w drodze wyjątku

Wydawanie zezwoleń na poruszanie się ciężarówek w niedziele, święta (oraz wakacyjne soboty) leży w kompetencjach poszczególnych krajów związkowych (landów). W przypadku pojazdów wjeżdżających z zagranicy wnioski należy składać w urzędzie ruchu drogowego, właściwym dla danego przejścia granicznego.

Źródło: www.polen.diplo.de, PolskiObserwator.de