Przejdź do treści

Jaka część spadku należy się żonie zmarłego?

05/02/2024 06:00

Spadek po mężu. Spadek to zbiór aktywów, praw i obowiązków, które przechodzą z jednej osoby na drugą po śmierci. Zazwyczaj aktywa te mają jednego lub więcej beneficjentów, którzy są znani jako przymusowi lub prawowici spadkobiercy. Kodeks cywilny stanowi, że tego rodzaju spadkobiercy (dzieci, rodzice lub małżonek) zawsze mają udział w spadku, niezależnie od tego, co zawiera testament.
Przeczytaj koniecznie: W tym przypadku nie otrzymasz spadku po śmierci współmałżonka

Spadek po mężu. Ile przypada żonie?

Dokładniej rzecz ujmując, spadek zawsze dzieli się na trzy równe części. Jedna trzecia to część prawowita. Jest ona dzielona między spadkobierców w drodze dziedziczenia. To samo dotyczy ulepszonej trzeciej części, w której jeden ze spadkobierców może zyskać więcej niż pozostali. Wreszcie, istnieje trzecia dostępna trzecia, która jest wolna i jest częścią, którą spadkodawca może pozostawić komukolwiek zechce.

Jaki procent spadku otrzymuje wdowa? Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest ustrój majątkowy panujący w małżeństwie. Jeśli w małżeństwie obowiązywała rozdzielność majątkowa, oznacza to, że każdy z małżonków jest właścicielem majątku osobistego nabytego przed i po zawarciu małżeństwa, wyjaśnia BBVA.

Jeśli natomiast para zawarła związek małżeński w ustroju wspólności ustawowej, majątek powstały w trakcie trwania małżeństwa jest dzielony 50/50. Oznacza to, że 50% odpowiadające zmarłemu małżonkowi będzie stanowić spadek. Spadek dzieli się na trzy równe części, a wdowa jest uprawniona do swojej części prawowitego spadku. W tym względzie, jak wyjaśnia BBVA, uprawnienia różnią się w zależności od spadkobierców:

  • Jeżeli spadkodawca miał dzieci lub zstępnych, pozostały przy życiu małżonek będzie uprawniony do jednej trzeciej spadku.
  • Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, lecz miał rodziców lub wstępnych, owdowiałemu mężowi będzie przysługiwała połowa spadku.
  • Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci ani zstępnych, 2/3 spadku przysługuje pozostałemu przy życiu małżonkowi.

Dzięki takiemu podziałowi wdowa lub wdowiec ma zapewniony udział w spadku. Co więcej, spadkodawca może pozostawić swojemu partnerowi udział wynoszący jedną trzecią spadku, o ile nie narusza to podziału majątku pomiędzy spadkobierców.
>>> Spadkobierca a zapisobierca: O tej różnicy w dziedziczeniu musi wiedzieć każdy

Czy wdowa może zmienić testament męża?

Testament to sposób, w jaki dana osoba decyduje o tym, co stanie się z jej majątkiem po śmierci. Dokument ten pozwala danej osobie określić, zgodnie z jej ostatnią wolą, kto będzie beneficjentem, a tym samym następnym właścicielem. Prawo uznaje sporządzenie tego dokumentu za czynność osobistą. Nie można zatem sporządzić testamentu wspólnego. Nikt nie może zmienić ostatniej woli spadkodawcy.

Czytaj także: Dług spadkowy. W ten sposób uchronisz się przed przejęciem dziedziczonych zobowiązań

Wyjątki

Istnieją jednak wyjątki. Przykładowo, testament może dawać małżonkowi uprawnienia do dokonywania ulepszeń na rzecz dzieci lub współspadkobierców po śmierci spadkodawcy.

Między małżonkami oraz między osobami, które nie są ze sobą w związku małżeńskim, ale mają wspólnych zstępnych, możliwe jest powierzenie drugiej osobie uprawnień niezbędnych do rozporządzania majątkiem odziedziczonym po śmierci spadkodawcy, wśród wspólnych dzieci i zstępnych” – wyjaśnił notariusz Andrés Urrutia.

Tak długo, jak przestrzegane jest prawo do dziedziczenia, które jest rozdzielane między prawowitych spadkobierców, małżonek zmarłego spadkodawcy może zdecydować o sposobie podziału pozostałych dwóch trzecich. Innym ważnym wyjaśnieniem jest to, że małżonek zmarłego musi mieć tylko wspólne dzieci, zarówno naturalne, jak i adoptowane, aby z tego skorzystać. Nie muszą być w związku małżeńskim lub partnerskim.
Źródło: Finanztip.de, PolskiObserwator.de