Przejdź do treści

130 stron dokumentów do wypełnienia. Tysiące gospodarstw domowych otrzyma je pocztą

24/01/2024 08:00
Spis ludności w Niemczech

Spis ludności w Niemczech. Wielu obywateli ma już dość corocznych zeznań podatkowych. Ale jest jeszcze gorzej: co roku 1 procent populacji jest zobowiązany do wypełnienia 130-stronicowego mikrospisu. Każdy, kto otrzyma pocztę dotyczącą badania, szybko zda sobie sprawę, że jest to prawdziwy pożeracz czasu. Tak zwany „mały spis powszechny” to prawnie wiążące, reprezentatywne badanie gospodarstw domowych w Niemczech. Federalne i krajowe urzędy statystyczne przeprowadzają go od wielu lat, ale wciąż jest nieznany dużej części populacji.
Czytaj także: 6 dobrze płatnych prac w Niemczech, których nikt nie chce wykonywać

Spis ludności w Niemczech

Obecnie urzędy państwowe ponownie wysyłają mnóstwo listów do niemieckich gospodarstw domowych, w tym do:

  • 62 000 adresów w Badenii-Wirtembergii
  • 5 300 w Bremie i Bremerhaven
  • 13 000 w Saksonii-Anhalt.

W przeciwieństwie do dużego spisu powszechnego, mikrospis przeprowadzany jest co roku. Losowo wybierany jest około 1 procent populacji, czyli ponad 800 000 osób w Niemczech. Czeka ich sporo papierkowej roboty. Niektóre przykładowe kwestionariusze mają ponad 130 stron DIN A4.

Co kryje się za mikrospisem?

Celem mikrospisu jest zebranie danych na temat struktury populacji oraz sytuacji ekonomicznej i społecznej ludności. Wymagane są informacje na temat rodziny i związków partnerskich, rynku pracy i zatrudnienia, zawodu i edukacji.

Statystyki są wykorzystywane przez osoby odpowiedzialne w parlamentach i administracji, środowisku akademickim i mediach. Wszystkie państwa członkowskie UE są prawnie zobowiązane do gromadzenia określonych informacji w ustandaryzowany sposób. Oznacza to, że wyniki są porównywalne w skali międzynarodowej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Mikrospis przeprowadzany jest z dwóch głównych powodów:

  • Statystyka: w celu dostarczenia szczegółowych informacji statystycznych na temat struktury populacji oraz sytuacji gospodarczej i społecznej ludności.
  • Prawo UE: w celu wypełnienia europejskich zobowiązań w zakresie dostarczania danych.

Jak działa mikrospis ludności?

Mikrospis przeprowadzany jest co roku i zwykle rozpoczyna się w styczniu, choć z urzędnikami można się kontaktować przez cały rok. Zaproszenie do udziału w mikrospisie wysyłane jest pocztą. Masz cztery możliwości udzielenia odpowiedzi:

  • Wywiad w domu
  • Wywiad telefoniczny
  • Formularz online
  • Kwestionariusz papierowy

Zebrane dane są istotne na przykład dla dostosowania zasiłków rodzicielskich, mieszkaniowych lub emerytur. Wyniki są również uwzględniane w raportach dotyczących ubóstwa i zamożności rządu federalnego i krajów związkowych, a także w raporcie rządu federalnego na temat dzieci i młodzieży.
Czytaj także: Tysiące mieszkańców otrzymają ten sam list. Znajdą go skrzynkach już w najbliższych dniach

Kwestionariusze składają się z kilku części:

Część podstawowa: Ta część dotyczy podstawowych informacji o gospodarstwie domowym, takich jak dochody, edukacja i szkolenia, opieka nad dziećmi, zawód i świadczenia emerytalne.

Część ankiety dotycząca uczestnictwa w rynku pracy: Tutaj tematy związane z rynkiem pracy są analizowane bardziej szczegółowo.

Część ankiety dotycząca dochodów i warunków życia: Ankieta zawierająca szczegółowe informacje na temat dochodów i sytuacji mieszkaniowej.

Część ankiety dotycząca korzystania z Internetu: Pytania dotyczące rodzaju, częstotliwości, celu i ewentualnych obaw związanych z korzystaniem z Internetu.

Każdego miesiąca odpowiedni krajowy urząd statystyczny kontaktuje się z ponad 30 000 gospodarstw domowych w całych Niemczech w celu przeprowadzenia mikrospisu. Ci, którzy zostali wybrani, są prawnie zobowiązani do udzielenia informacji. Aby móc złożyć oświadczenia dotyczące zmian i rozwoju populacji, wybrane gospodarstwa domowe są zazwyczaj badane do czterech razy (maksymalnie dwa razy w ciągu roku). Źródło: CHIP.de, PolskiObserwator.de