Przejdź do treści

Spis powszechny 2021: Obowiązkowy także dla Polaków mieszkających za granicą, ale są wyjątki

09/04/2021 15:17 - AKTUALIZACJA 13/10/2021 09:54

spis powszechny

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy obywatele RP, także Polacy mieszkający poza granicami, jeśli nie wymeldowali się z Polski. Odmowa udzielenia informacji grozi grzywną.

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. objęte są następujące grupy
osób:

  • Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce;
  • Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.
  • Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Spisowi podlegają także:

  • mieszkania, w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia
    niebędące mieszkaniami.

Na stronie Spis.gov.pl możesz sprawdzić czy spis dotyczy Ciebie: Wytyczne do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym 2021>>>

Spis powszechny 2021

Ostatni Narodowy Spis Powszechny odbył się w 2011 roku.  Zgodnie z obowiązującym prawem spisy muszą być organizowane co dekadę. Tegoroczny NSP, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, jest przeprowadzany online. Wyjątkowo wydłużono także długość jego trwania – zakończy się 30 września, a nie tak jak planowano, 30 czerwca. 

Na stronie spis.gov.pl, zostanie uruchomiona aplikacja pozwalająca na wypełnienie formularza online. Znajdziemy w nim pytania dotyczące charakterystyki demograficznej (imię, nazwisko, PESEL etc.), wykształcenia, rodzaju wykonywanej pracy, miejsca zamieszkania, wyznania religijnego czy emigracji.

W przypadku udzielenia niepełnych informacji lub niewypełnienia formularzu online skontaktuje się z nami rachmistrz. Gdy kilka razy nie odbierzemy telefonu, prawdopodobnie zapuka do naszych drzwi. 

Narodowy Spis Powszechny za granicą

W NSP obowiązek mają wziąć udział wszyscy obywatele RP. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowegoSpisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego. Czytaj dalej poniżej


Najprostszym sposobem wzięcia udziału w NSP jest skorzystanie z możliwości samospisu online.
Jeżeli przebywamy za granicą, a zameldowani jesteśmy w Polsce, informacji o nas udzielić może również osoba zameldowana pod tym samym adresem (dokonując własnego samospisu). W tym wypadku najprawdopodobniej skontaktuje się z nami rachmistrz, w celu zweryfikowania i uzupełniania brakujących danych.

Kara za nieudzielenie informacji 

Według prawa nie możemy odmówić rachmistrzowi ubiegającemu się o nasze dane. Karze podlegają również osoby, które złożą fałszywe informacje.

„-Na podstawie prawa o statystyce publicznej mamy możliwość ukarania grzywną w wysokości 5 tys. zł za odmówienie wzięcia udziału w spisie. Może się tak zdarzyć, gdy obywatel notorycznie będzie odmawiał przyłączenia się do spisu. Ostatecznie sąd będzie o tym decydował, czy kara się należy, ale trzeba liczyć się z tym, że taka teoretyczna możliwość ukarania istnieje.” – powiedział prezes GUS dr Dominik Rozkrut w rozmowie z portalem Money.pl.

Ze strony gov.pl można pobrać PDF z wytycznymi dotyczącymi zasad udziału w Spisie Powszechnym KLIK>>>

Źródło: Spis.gov.pl, Money.pl, PolskiObserwator.de