Przejdź do treści

Świat: Trwa V edycja Polaka Roku we Włoszech i na Świecie

Tagi:
23/08/2021 13:54 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 18:42

Jeszcze do 10 września można zgłaszać kandydatury  do V edycji Polaka Roku we Włoszech i na świecie. Zgłoś swojego kandydata!

Finał V edycji Polaka Roku we Włoszech i na Świecie odbędzie się w tym roku w Rzymie.

Pomysłodawcą „Polaka Roku we Włoszech i na świecie” jest Katarzyna Gralińska, Prezes Związku Polaków w Kalabrii. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech oraz na świecie, przedstawienie dorobku oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Przewidziany jest wybór Polaka Roku w ośmiu następujących kategoriach:

  1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  2. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
  3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA
  4. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ POLAKÓW WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
  5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
  6. POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
  7. POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII
  8. POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – LAUREAT POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI (wybierany przez Kapitułę).
Kandydatami do nagrody w pierwszych pięciu kategoriach mogą zostać wyłącznie obywatele polscy lub polskiego pochodzenia mieszkający na terenie Włoch i poza granicami.
Kandydatami POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII mogą zostać obywatele polscy lub polskiego pochodzenia, działający na całym świecie.

Kandydaci w danej kategorii powinni spełniać następujące wymagania ogólne, które zostały wymienione w REGULAMINIE.

Kandydaci mogą zostać zgłoszeni do konkursu za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora środków komunikacji elektronicznej (strony internetowej) przez:

1. Stowarzyszenia polonijne, polskie instytucje lub organizacje zarejestrowane we Włoszech lub na świecie.

2. Obywatela polskiego, na stałe zamieszkującego we Włoszech lub poza granicami.

3. Organizatorów konkursu.

W celu zgłoszenia kandydata niezbędne jest wypełnienie formularza na stronie internetowej i przesłanie zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane regulaminowo dane na pocztę elektroniczną: [email protected] .

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia w/w. kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na udział w niniejszym konkursie oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. W tym celu po otrzymaniu wniosku, organizatorzy Konkursu “Polak Roku we Włoszech i na świecie 2021” skontaktują się z nim osobiście. Kandydat zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą 196/2003, na publikację danych i zdjęć/filmów kandydata na stronie internetowej http://www.polakrokuwewloszech.wordpress.com i na stronie FB Polaka Roku jak i tych wykonanych podczas Gali Finałowej konkursu. Wyrażenie zgody na udział w konkursie wiąże się z osobistym przybyciem lub oddelegowaniem upoważnionego przez kandydata przedstawiciela na Galę Finałową.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do 10 września 2021 r.