w

Ci parlamentarzyści zarabiają najlepiej w Unii Europejskiej

Najwyższymi zarobkami w UE mogą pochwalić się włoscy parlamentarzyści. Nieco mniej otrzymują ich koledzy z Niemiec. Na trzecim miejscu uplasowali się Francuzi. Oto, ile wynoszą zarobki poselskie w tych krajach.

Włoscy parlamentarzyści zarabiają najlepiej nie tylko w Unii Europejskiej, ale na świecie. Tą tezę potwierdzają także analizy przeprowadzone przez ekspertów z UE, którzy przyjrzeli się pensjom w różnych krajach, również poza Unią – donosi PAP powołując się na oficjalne dane.

Ile zarabiają włoscy parlamentarzyści?

Jak wynika z oficjalnego raportu, obecnie średnie roczne zarobki parlamentarne we Włoszech wynoszą 140 tysięcy euro, czyli około 11 tys. euro miesięcznie brutto.

Jak odnotowano w raporcie ogłoszonym w Brukseli, członkowie parlamentu Włoch otrzymują rocznie o 40 tys. euro więcej niż parlamentarzyści w Niemczech i o 56 tys. euro więcej niż we Francji. Pensje te są wyższe o 35 tys. euro niż uposażenie w Kongresie w USA i wynoszą dwa razy więcej niż w brytyjskim parlamencie.

Niemieccy parlamentarzyści zarabiają trochę mniej

Od 1 lipca 2019 r. wynosi on 10 083,45 euro miesięcznie – kwota ta musi być regularnie opodatkowana i zapewnić posłowi niezależność. Na inne wydatki, takie jak biuro we własnym okręgu wyborczym, ale także na podróże lub literaturę fachową, istnieje zryczałtowany dodatek w wysokości 4418,09 euro w formie nieopodatkowanych pieniędzy.

Na opłacenie współpracowników posła przeznacza się 22 436 euro miesięcznie. Rozliczenia dokonywane są bezpośrednio przez administrację Bundestagu. Krewni, małżonkowie, teściowie i byli partnerzy życiowi nie mogą być zatrudniani z tej puli.

Członkowie Bundestagu mogą bezpłatnie korzystać z pociągów Deutsche Bahn. Koszty podróży samolotem i za pomocą innych środków transportu także mogą zostać zwrócone – poseł musi jednak udowodnić, że przemieszczał się w celu wykonywania mandatu.

Więcej na temat zarobków członków Bundestagu pisaliśmy TUTAJ.

Na trzecim miejscu uplasowali się parlamentarzyści z Francji

We Francji od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie brutto deputowanego i senatora wynosi 7 239,91 euro. Aby pokryć różne wydatki związane z wykonywaniem mandatu, które nie są bezpośrednio pokrywane przez Zgromadzenie Narodowe, deputowani otrzymują zaliczkę na wydatki związane z mandatem, której miesięczna kwota wynosi 5 373 euro. Wydatki są wymienione w wykazie zatwierdzonych wydatków i podlegają kontroli Rzecznika ds. Etyki Zgromadzenia Narodowego.

Posłowie i senatorowie mają również do dyspozycji 10 581 euro brutto miesięcznie w formie pożyczki na wynagrodzenie swoich pracowników, bezpłatny dostęp do całej sieci transportu SNCF w I klasie. W ich okręgu wyborczym przysługuje również zwrot kosztów związanych z pięcioma liniami komórkowymi do stacjonarnych instalacji telefonicznych i internetowych. Posłowie mogą łączyć te dodatkowe dochody z zasiłkiem podstawowym tylko do limitu półtorakrotności tego ostatniego. Łącznie mogą więc otrzymać dodatkowo 2811,62 euro na swoje funkcje lokalne.

źródło: PAP, PolskiObserwator.de

Niemcy: Pomoc dla osób poszkodowanych w powodziach

Niemcy: Przedłużono terminy składania zeznań podatkowych za rok 2020