Przejdź do treści

Polacy wracają do kraju. „To największy spadek emigracji od 2004 roku”

28/10/2021 16:55

Polacy wracają do kraju. Zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak poinformował, że liczba polskich emigrantów w 2020 roku spadła aż o 176 tys. – tak wynika z danych opublikowanych przez GUS. Spadek dotyczy głównie powrotów z Wielkiej Brytanii; Polacy wciąż chętnie szukają pracy za granicą, w tym w Niemczech.

polacy wracają do kraju

Źródło: Unsplash.com

Raport GUS „Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2020” pozwolił ekspertom na analizę utrzymującego się już od kilku lat trendu spadkowego dotyczącego polskich emigrantów. Choć skala emigracji spada systematycznie już od 2017 roku, to spadek w 2020 był największym od czasu dołączenia Polski do Unii Europejskiej. „Efekt podobny do powrotów obserwowanych po kryzysie 2008-09” – stwierdził Kubisiak, zacytowany przez Polskie Radio.

Polacy wracają do kraju. Powodem Wielka Brytania?

Za zmniejszenie się liczby emigrantów odpowiada głównie wynik dla Wielkiej Brytanii” – wywnioskował z danych zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podobne wnioski zawarł w swoim raporcie także GUS: „Rok 2020 był trzecim z kolei rokiem, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii„.

Milion euro dziennie. TSUE nałożył gigantyczną karę na Polskę

Liczba polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w 2020 roku aż o 164 tys., co stanowi spadek o blisko ¼.

Praca za granicą

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy” – wskazał GUS. Choć ogólna liczba polskich emigrantów spadła, to wzrosła liczba osób poszukujących szczęścia w poszczególnych krajach zachodu. Najwięcej Polaków obrało sobie za cel Holandię i Norwegię. Rodacy wciąż wybierają także Irlandię i Niemcy – tam procent emigracji wzrósł, ale w mniejszym stopniu.

Dane w raporcie dotyczą osób przebywających w ostatniej dekadzie czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy.

Przez osoby przebywające czasowo za granicą należy rozumieć również takie osoby, które przebywają poza krajem często nawet przez wiele lat, ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Wyniki szacunków z założenia nie obejmują emigracji sezonowych Polaków, które z uwagi na czas ich trwania – najczęściej do trzech miesięcy – w większości krajów Wspólnoty podlegają uproszczonym procedurom formalno-prawnym lub w ogóle nie są rejestrowane” – przekazał w komunikacie GUS.

PolskieRadio, PolskiObserwator.de