Przejdź do treści

System emerytalny w Szwajcarii, czyli co warto wiedzieć o trzech szwajcarskich filarach?

15/02/2024 12:00 - AKTUALIZACJA 21/02/2024 19:06

System emerytalny w Szwajcarii: Celem szwajcarskiego systemu emerytalnego z jego trzema filarami jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego mieszkańcom Szwajcarii na starość, w przypadku niepełnosprawności i śmierci. Ten model emerytalny jest jednym z najbardziej niezawodnych na świecie. Udowodnił swoje zalety przez wiele dziesięcioleci, a jego początki sięgają ustanowienia ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (AHV), ubezpieczenia na wypadek niepełnosprawności (IV/DI) i świadczeń z tytułu utraty zarobków (EO) w 1948 roku.
PRZECZYTAJ TAKŻE: Tyle wynosi minimalna emerytura AHV w Szwajcarii w 2024 roku

System emerytalny w Szwajcarii

System trójfilarowy jest częścią szwajcarskiej konstytucji federalnej od 1972 roku. Opiera się on na interakcji między państwową ochroną podstawowych środków do życia, ubezpieczeniem świadczeń pracowniczych (które obejmuje pracodawców) i uprzywilejowanymi podatkowo prywatnymi świadczeniami emerytalnymi. Szwajcarski system emerytalny jest kluczowym czynnikiem wspierającym bezpieczeństwo społeczne i finansowe osób mieszkających w Szwajcarii.
Sprawdź: Dobra wiadomość dla osób przechodzących na emeryturę w Austrii: Otrzymają do 2 075 euro więcej

Jaka jest struktura szwajcarskiego trójfilarowego systemu emerytalnego?

Szwajcarski system emerytalny składa się z trzech filarów: państwowego, pracowniczego i prywatnego systemu emerytalnego. Celem I filaru – ubezpieczenia emerytalnego, rodzinnego i rentowego (AHV) – jest zapewnienie środków do życia. Filar 2 – ubezpieczenie świadczeń pracowniczych (BVG) – ma na celu utrzymanie dotychczasowego standardu życia w starszym wieku. Zarówno 1, jak i 2 filar są obowiązkowe.

Trzeci filar, który jest dobrowolny, umożliwia gromadzenie prywatnych środków na emeryturę, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo na starość, ale także pozwala zaoszczędzić na podatkach i ubezpieczyć się od ryzyka, takiego jak śmierć i niepełnosprawność zawodowa.
Czytaj: Taką emeryturę otrzymuje w Polsce osoba, która pracowała przez 20 lat

Filar 1 – Zabezpieczenie środków do życia dzięki państwowym świadczeniom emerytalnym

Filar 1 obejmuje ubezpieczenie emerytalne i rodzinne, ubezpieczenie rentowe (AHV/DI), a także dodatkowe świadczenia w ramach ubezpieczenia od utraty dochodów (EL). AHV/DI zapewnia ochronę ubezpieczeniową w celu zabezpieczenia środków do życia osób ubezpieczonych w podeszłym wieku, w przypadku śmierci lub w przypadku niepełnosprawności. Celem świadczeń uzupełniających jest zapewnienie środków do życia, jeśli inne świadczenia państwowe lub własne dochody nie są wystarczające. Zasadniczo wszystkie osoby pracujące i mieszkające w Szwajcarii są objęte I filarem systemu emerytalnego.

Filar 1 w skrócie:

 • AHV, DI, EO
 • Obowiązkowe państwowe świadczenia emerytalne
 • Cel: zapewnienie środków do życia wszystkim osobom mieszkającym i pracującym w Szwajcarii

Sprawdź: Zwiększą się emerytury milionów osób. Ci, którzy mało zarabiali będą zadowoleni

Filar 2 – ubezpieczenie świadczeń pracowniczych 

Ten filar składa się z ubezpieczenia świadczeń pracowniczych (BVG), zwanego również potocznie „funduszem emerytalnym”. Celem ubezpieczenia świadczeń pracowniczych jest uzupełnienie świadczeń z AHV/DI na starość, w przypadku niepełnosprawności i śmierci oraz zapewnienie utrzymania dotychczasowego stylu życia. Wszyscy pracownicy o dochodach powyżej rocznego wynagrodzenia podlegającego składkom AHV (minimalne roczne wynagrodzenie BVG) są ubezpieczeni przez fundusz emerytalny wybrany przez ich pracodawcę oraz poprzez automatyczne potrącenia BVG. Podobnie jak ubezpieczenie w ramach filaru 1, ubezpieczenie świadczeń pracowniczych jest zatem częścią obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Drugi filar obejmuje również ubezpieczenie od wypadków przy pracy, ubezpieczenie od codziennych świadczeń chorobowych oraz instytucje świadczeń nabytych.
>>> Tyle lat musiałbyś przepracować, aby otrzymać emeryturę urzędnika państwowego

Filar 2 w skrócie:

 • Ubezpieczenie świadczeń pracowniczych (BVG) lub „fundusz emerytalny”, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie dziennych świadczeń chorobowych, instytucje świadczeń nabytych
 • Dodatkowe obowiązkowe świadczenia emerytalne dla osób pracujących
 • Cel: utrzymanie dotychczasowego stylu życia

Filar 3 – dobrowolne prywatne zabezpieczenie emerytalne

Trzeci filar (obejmujący filar 3a i filar 3b) jest dobrowolnym dodatkiem do świadczeń z AHV/DI i ubezpieczenia pracowniczego. W dzisiejszych czasach świadczenia z filarów 1 i 2 często nie wystarczają na utrzymanie dotychczasowego stylu życia na starość. Z tego powodu wiele osób w Szwajcarii decyduje się na dodatkowe prywatne zabezpieczenie emerytalne oparte na III filarze, aby uniknąć nieprzyjemnych luk w dochodach. Trzeci filar składa się z wiążącego zabezpieczenia emerytalnego (filar 3a) i elastycznego zabezpieczenia emerytalnego (filar 3b). Składki na wiążące zabezpieczenie emerytalne 3a są uprzywilejowane podatkowo i mogą być odliczane od dochodu podlegającego opodatkowaniu, do określonego maksimum.

Filar 3 w skrócie:

 • Dobrowolne prywatne świadczenia emerytalne
 • Wiążący system emerytalny 3a (uprzywilejowany podatkowo) i elastyczny system emerytalny 3b
 • Cel: utrzymanie dotychczasowego stylu życia i spełnienie indywidualnych życzeń na emeryturze
  Źródło: ch.ch/de PolskiObserwator.de