Przejdź do treści

Szczyt G20 w Hamburgu. Ważne informacje dla mieszkańców i turystów

24/05/2017 12:54 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:22

W dniach 7-8.07.2017 roku w Hamburgu odbędzie się szczyt G20, w ramach którego spotkają się szefowie państw i rządów z 36 krajów świata. Z uwagi na zapowiedź wielotysięcznych demonstracji antyglobalistycznych oraz zagrożenie terrorystyczne organizatorzy przewidują wprowadzenie zaostrzonych środków bezpieczeństwa.

Konsulat Generalny RP w Hamburgu zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytów w Hamburgu w dniach 7-8 lipca br. Zachowanie ostrożności zaleca się także w okresie bezpośrednio poprzedzającym i tuż po zakończeniu szczytu G20 (26.06.-10.07.2017 r.). Konsulat zachęca planujących pobyt w Hamburgu w tym okresie do uważnego śledzenia informacji oraz stosowania się do zaleceń miejscowych służb porządkowych. Z uwagi na ograniczenia w poruszaniu się, kontrole, manifestacje i przejazdy kolumn oficjalnych delegacji odradzamy przyjazd do Hamburga, szczególnie w celach turystycznych w dniach 6-8 lipca 2017 r.

W dniach 7-8.07.2017 roku w Hamburgu odbędzie się szczyt G20, w ramach którego spotkają się szefowie państw i rządów z 36 krajów świata. Z uwagi na zapowiedź wielotysięcznych demonstracji antyglobalistycznych oraz zagrożenie terrorystyczne organizatorzy przewidują wprowadzenie zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Kierowane przez policję Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta Hamburg (Lagezentrum) przestrzega przed możliwością gwałtownych zamieszek i starć uczestników demonstracji z policją, których kulminacja ma przypaść na 7 i 8 lipca bieżącego roku.

Przewiduje się utworzenie stref bezpieczeństwa na czas szczytu. Przewidywane są także zaostrzone środki bezpieczeństwa i utrudnienia w ruchu w związku z przejazdami kolumn samochodowych oficjalnych delegacji uczestniczących w G20.

Przestrzega się przed wstrzymywaniem i utrudnianiem ruchu pojazdów delegacji. Policja spodziewa się także wielu mniejszych incydentów i akcji protestacyjnych, w tym blokady portu a także o ewentualnych incydentów i zamieszek przed komisariatami policji oraz siedzibami banków.

Na 8 lipca zapowiedziana jest demonstracja z udziałem 100.000 uczestników. Zasadnicze ograniczenia w poruszaniu się Hamburgu będą dotyczyć głównego miejsca obrad wokół terenu hamburskich targów (Messehallen) i portowej części miasta (HafenCity). Wytyczone w tych lokalizacjach strefy bezpieczeństwa zostaną odgrodzone metalowymi kratami. Do ich nadzoru zostaną oddelegowani liczni funkcjonariusze policji. Do stref będą mogli wchodzić wyłącznie mieszkańcy, osoby ich odwiedzające, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie stref lub osoby wykazujące uzasadniony interes w dostaniu się na teren strefy (np. dostawcy, opiekunowie, poczta). Policja będzie legitymować osoby chcące dostać się do stref i zaleca noszenie przy sobie dokumentów. Dzieci będą zwolnione z tego obowiązku.

W razie wątpliwości policja będzie odprowadzać osoby pod wskazany przez nie adres. W obrębie stref będą ustawione zakazy parkowania. W strefach bezpieczeństwa nie będzie można pozostawiać pojazdów mechanicznych i rowerów. Ograniczenia dotyczące parkowania pojazdów wokół i w strefie terenu targów będą obowiązywać od 26 czerwca do 10 lipca. Na terenie HafenCity od 6 do 8 lipca 2017 r. przewidywane są także ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Dotyczyć to będzie w obrębie portu linii autobusowych 6 i 111 oraz promu portowego. Wokół targów zmieniona zostanie trasa linii autobusowej 35 (niedostępne będą ulice Karolinenstraße oraz St. Petersburger Straße).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej hamburskiej policji:

www.polizei.hamburg.

Pytania można także kierować drogą mailową na adres poczty elektronicznej:

[email protected]

lub telefonicznie (+49) (0) 8000 42 86 50 (Pon.-Pt między 8.00 a 16.00).

Na ww. stronie dostępne są także interaktywne mapki ukazujące zasięg stref bezpieczeństwa:

http://www.hamburg.de/g20-gipfel/8449088/sicherheitszone-messehallen/

W związku z ograniczeniami w poruszaniu się po mieście przewiduje się także, że wiele tradycyjnych atrakcji turystycznych, w tym nowo wybudowana „Filharmonia nad Łabą” (Elbphilharmonie) będzie niedostępnych. Z uwagi na ograniczenia w poruszaniu się, kontrole, manifestacje i przejazdy kolumn oficjalnych delegacji odradzamy przyjazd do Hamburga, szczególnie w celach turystycznych w dniach 6-8 lipca 2017 r.

Źródło: Serwis Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu – www.hamburg.msz.gov.pl, Komunikat ws. Szczytu G20 w Hamburgu – 7-8 lipca 2017 r.