Przejdź do treści

Szkoły w Europie: powrót do nauki stacjonarnej w Anglii i Niemczech; coraz więcej zamkniętych placówek we Włoszech

Tagi:
10/03/2021 09:34 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 18:44

W wielu krajach Europy, w tym w W. Brytanii, RFN, Danii i Holandii uczniowie stopniowo wracają do szkół po okresie wymuszonej pandemią koronawirusa nauki zdalnej. Z kolei na Węgrzech zamknięto wszystkie podstawówki. Rośnie liczba uczniów, objętych edukacją zdalną we Włoszech. Zamknięte pozostają szkoły w Czechach i Portugalii.
W poniedziałek do nauki stacjonarnej po ponad dwóch miesiącach zajęć zdalnych powrócili uczniowie w Anglii. Podczas trwającej od początku roku trzeciej kwarantanny szkoły były otwarte tylko dla dzieci kluczowych pracowników, w tym personelu medycznego, oraz uczniów w szczególnie trudnej sytuacji. Od poniedziałku do klas wróciły najmłodsze dzieci, stopniowo do tradycyjnej formy nauki będą wracali także uczniowie szkół średnich. Powrót stacjonarnego nauczania jest pierwszym etapem stopniowego luzowania obowiązujących ograniczeń.

W Anglii uczniowie szkół średnich mają przechodzić regularne, dobrowolne i zaakceptowane przez rodziców badania na obecność koronawirusa; zalecane jest też noszenie maseczek. W tym roku w Wielkiej Brytanii nie odbędą się egzaminy kończące naukę w szkole średniej. Nauczyciele wystawią oceny na podstawie dotychczasowych osiągnięć uczniów. W szkołach podstawowych nie będzie się wykonywać testów, uczniowie nie muszą też nosić maseczek.

W Szkocji i Walii uczniowie młodszych klas szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej już w lutym, kolejne roczniki mają do nich dołączać od połowy marca. W Irlandii Północnej w poniedziałek do szkół wróciły najmłodsze dzieci, starsi uczniowie mają stopniowo wracać do tradycyjnej formy nauczania od 22 marca.

W Danii w poniedziałek do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych. Od kolejnego poniedziałku, 15 marca, do tradycyjnej formy edukacji częściowo powrócą starsze roczniki szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Zaleca się, by uczniowie powyżej 12. roku życia oraz nauczyciele przechodzili dwa razy w tygodniu testy na obecność koronawirusa.

We Włoszech od poniedziałku zdalnie uczy się 6 z 8,5 mln uczniów w tym kraju. Jeszcze na początku marca w taki sposób uczyło się ponad 3 mln młodych Włochów. Od tego tygodnia nauką zdalną zostali objęci uczniowie szkół wszystkich szczebli w najbardziej dotkniętych epidemią regionach, określanych jako strefy czerwone. Wcześniej dotyczyło to tylko starszych uczniów. Obecnie do regionów czerwonych zaliczana jest Basilicata, Kampania i Molise.

Wszystkie szkoły zamknięte są także w Lombardii, Piemoncie i Kalabrii, które oznaczone są kolorem pomarańczowym, jak również w wielu miastach ogłoszonych lokalnymi strefami czerwonymi, np. w Bolonii, Rawennie czy Sienie. W Abruzji, Friuli-Wenecji Julijskiej i Ligurii nauką zdalną objęto wszystkich uczniów szkół średnich, zarówno gimnazjów, jak i liceów. W Dolinie Aosty oraz Wenecji Euganejskiej w domu uczą się licealiści. Tylko na Sardynii otwarte są wszystkie placówki edukacyjne. To jedyny włoski region określany jako strefa biała, w której ryzyko zakażenia jest małe. W związku z tym uchylono tam część ograniczeń.

W większości krajów związkowych Niemiec pod koniec lutego do nauki stacjonarnej powrócili uczniowie szkół podstawowych. W Niemczech nie ma jednolitych, obowiązujących w całym kraju procedur dotyczących ponownego otwierania zamkniętych w połowie grudnia 2020 r. szkół, decydują o tym władze poszczególnych landów. Minister edukacji Brandenburgii, kierująca zarazem ogólnokrajową konferencją landowych ministrów edukacji, Britty Ernst mówiła na początku marca, że wszyscy uczniowie powinni móc powrócić do szkół jeszcze w tym miesiącu. „Nie możemy czekać przez kolejne tygodnie. Zamknięcie szkół ma zbyt wysoką cenę społeczną” – argumentowała. W marcu uczniowie szkół średnich w najludniejszym niemieckim landzie Nadrenii Północnej-Westfalii przejdą na nauczanie hybrydowe. Każdy uczeń co najmniej raz w tygodniu będzie uczestniczył w tradycyjnych zajęciach w klasach.

Na Węgrzech nauczanie w szkołach średnich i uczelniach wyższych zostało przestawione na tryb zdalny 11 listopada. Od poniedziałku zamknięto do 7 kwietnia również przedszkola i szkoły podstawowe, zajęcia w tych ostatnich będą się odbywać zdalnie.

W Holandii 8 lutego wznowiono normalną działalność szkół podstawowych, otwarte są również przedszkola. Od 1 marca uczniowie szkół średnich i policealnych co najmniej raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach stacjonarnych. Na uniwersytetach nadal prowadzona jest nauka zdalna, studenci mogą jednak przychodzić na uczelnie, by zdawać egzaminy.

W Hiszpanii większość placówek oświatowych działa w marcu bez ograniczeń, z wyjątkiem klas, w których z powodu zakażenia koronawirusem odwołano zajęcia i lekcje prowadzone są w systemie zdalnym. Szacuje się, że obecnie z tego powodu nie odbywają się tradycyjne zajęcia w kilku tysiącach klas szkół podstawowych i średnich. Nauka na uczelniach wyższych jest prowadzona w systemie hybrydowym.

W Portugalii nauczanie w szkołach wszystkich szczebli i na uczelniach wyższych przebiega zdalnie. Według deklaracji władz ten stan utrzyma się do Świąt Wielkanocnych. Najbardziej prawdopodobną datą przywrócenia stacjonarnego trybu pracy szkół i uniwersytetów jest 5 kwietnia. Wcześniej mają zostać otwarte żłobki i przedszkola. Od kwietnia uczniowie szkół średnich i cały personel pedagogiczny mają zostać objęci obowiązkowymi badaniami na obecność koronawirusa.

W Czechach co najmniej do 21 marca szkoły prowadzą jedynie nauczanie zdalne. Wyjątkiem są pierwsze klasy szkół podstawowych i przedszkola, do których mogą chodzić dzieci pracowników bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią. Powrót uczniów do klas lub wznowienie nauki w trybie hybrydowym uzależnione jest od rozwoju sytuacji epidemicznej. W kraju trwa też debata na temat formy tegorocznej matury. Premier Andrej Babisz zasugerował, że tegoroczni abiturienci nie przystąpią do egzaminu, a oceny zostaną im wystawione na podstawie średniej ocen ze wszystkich lat nauki. Przeciwko temu pomysłowi wystąpiły m.in. uczelnie, niektóre stowarzyszenia maturzystów, a także minister szkolnictwa Robert Plaga.

Na Słowacji nauka online prowadzona jest w wyższych klasach szkół podstawowych, w szkołach średnich (z wyjątkiem ostatniego rocznika) i na uczelniach. Przedszkola i klasy 1-4 szkół podstawowych mogą być otwarte dla uczniów, których rodzice pracują w opiece zdrowotnej lub zapewniają podstawowe funkcjonowanie państwa. W niektórych powiatach, gdzie sytuacja epidemiczna jest względnie dobra, w poniedziałek wznowiono stacjonarną naukę w klasach 1-4. Nauczyciele w tych szkołach muszą być regularnie badani na obecność koronawirusa, negatywny wynik testu muszą przedstawić także rodzice, od których dodatkowo wymaga się oświadczenia, że nie pracują zdalnie. Nie wiadomo dokładnie w ilu szkołach wprowadzono takie rozwiązanie.

We Francji szkoły funkcjonują normalnie od początku obecnego roku szkolnego we wrześniu 2020 r. Wyjątkiem jest część liceów, w których prowadzona jest nauka w trybie hybrydowym. Nie jest planowane wprowadzenie nauki zdalnej. Od końca lutego w szkołach przeprowadza się masowe testy na obecność koronawirusa metodą PCR. Materiał do badań pobierany jest ze śliny, zamiast dotychczas stosowanego wymazu z nosa lub gardła. Planuje się, by wśród uczniów przeprowadzać do 300 tys. testów tygodniowo.

W Szwecji w normalnym trybie uczą się młodsze dzieci w szkołach podstawowych, starsze roczniki w tych placówkach i uczniowie szkół średnich generalnie odbywają zajęcia zdalnie, w wielu szkołach wprowadzono jednak dla tej grupy nauczanie hybrydowe.(PAP)