Przejdź do treści

Toksyczne substancje w żywych choinkach. 'Sprawdź, czy takiej nie kupiłeś’

21/12/2023 10:59 - AKTUALIZACJA 21/12/2023 10:59
toksyczne substancje w choinkach

Toksyczne substancje w choinkach – Choinka jest nieodłącznym symbolem świąt Bożego Narodzenia, wprowadza niepowtarzalny nastrój do naszych domów. Niedawne badania przeprowadzone przez ekspertów rzuciły jednak nowe światło na choinki sprzedawane w popularnych sieciach sklepów oraz w marketach budowlanych. W kilku rodzajach tych świątecznych drzewek wykryto toksyczne substancje. Oto, o które drzewka chodzi.
Przeczytaj koniecznie: Pilne wycofanie popularnych cukierków ze sprzedaży. Ich spożycie może prowadzić do obrażeń wewnętrznych

Toksyczne substancje w choinkach

Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody Niemcy (BUND) przeprowadziło testy choinek z marketów budowlanych, od ulicznych sprzedawców i bezpośrednio od producentów w całych Niemczech pod kątem pozostałości pestycydów. Wynik: dwie trzecie choinek było skażonych. Jak się więc okazuje, więcej niż co druga osoba przynosi do domu skażoną toksycznymi substancjami choinkę.
Przeczytaj także: Tradycje bożonarodzeniowe w Niemczech. Oto jak Niemcy obchodzą Boże Narodzenie

W próbkach laboratoryjnych jodły Nordmann wykryto 15 różnych aktywnych substancji pestycydowych. Wśród nich znalazły się nawet dwie substancje czynne, które nie są dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej. Dwie inne substancje czynne nie są dopuszczone do uprawy choinek w UE. Takie drzewka nie powinny być sprzedawane, mówi Corinna Hölzel z BUND. Organizacja ekologiczna zleciła zbadanie sprawy laboratorium. Władze muszą teraz zbadać tę nielegalną praktykę.

Do testu zakupiono łącznie 19 drzew w całych Niemczech. Laboratorium wykryło pozostałości pestycydów w 14 drzewach. Drzewka z plantacji są szczególnie zanieczyszczone. Większość z około 30 milionów choinek sprzedawanych co roku w Niemczech pochodzi z takich plantacji – na przykład z Sauerland lub Schleswig-Holstein. Choinki są również importowane z Danii. Pestycydy są często stosowane zwłaszcza na dużych plantacjach. „Ludzie wierzą, że wraz z choinką przynoszą do swojego salonu kawałek nieskażonej przyrody. Ale plantacje choinek są nawożone i opryskiwane – insektycydami, herbicydami, fungicydami. To wszystko tam jest” – mówi Hölzel.
Czytaj także: Czarny dzień dla konsumentów. PE unieważnił ustawę ograniczającą użycie pestycydów

Cierpi bioróżnorodność

Substancje stosowane nielegalnie są szczególnie szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. Wysoce kontrowersyjny pestycyd glifosat, który jest podejrzewany o powodowanie raka i którego autoryzacja została przedłużona przez UE zaledwie kilka tygodni temu, został również wykryty w pięciu choinkach w tym roku.

Syntetyczne pestycydy chemiczne stanowią poważny problem dla różnorodności biologicznej. Dostają się one do gleby, powietrza i wody, zabijając i uszkadzając pożyteczne organizmy. Sześć z wykrytych substancji jest wysoce toksycznych dla pszczół, ptaków i organizmów wodnych.

Czytaj także: Koniec z seniorami za kierownicą? Unia Europejska podjęła decyzję

Brak bezpośredniego zagrożenia

„W codziennym życiu jesteśmy narażeni na mieszankę chemikaliów: Plastyfikatory, metale ciężkie, związki fluoru. Pestycydy są teraz dodawane do tego, a ta ogólna mieszanka chemikaliów może być również niebezpieczna dla zdrowia ze względu na interakcje, jakie różne substancje mogą wchodzić ze sobą „, ostrzega Corinna Hölzel, dodając, że tegoroczny test BUND pokazuje, że nie nastąpiła żadna zmiana w stosowaniu pestycydów w uprawie choinek w porównaniu z podobnymi testami w przeszłości. Wykryte substancje nie stanowią jednak bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Niemniej jednak Hölzel zaleca regularną wentylację.
Źródło: Tagesschau.de, PolskiObserwator.de