Przejdź do treści

Unia wzmacnia ochronę granic

29/03/2019 17:26

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE uzgodnili w czwartek (29 marca) przepisy, które mają wzmocnić Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Zreformowany Frontex ma wypełnić obecne luki na unijnych granicach i skuteczniej zwalczać nielegalną migrację.

© European Union 2015 – Source: EP/Francesco Malavolta

Postanowiono, że do 2027 roku zostanie utworzony stały korpus graniczny, złożony z 10 tys. funkcjonariuszy; natomiast w okresie przejściowym – do 2021 roku – na granice zostanie skierowanych 5 tys. unijnych pracowników. Obecnie Agencja opiera się wyłącznie na działaniach poszczególnych państw członkowskich posiadających unijne granice lądowe czy morskie.

Nowe przepisy zakładają, że zreformowana Agencja będzie w stanie wspierać procedury kontrolne w państwach członkowskich, poprzez identyfikację nielegalnie przebywających obywateli spoza UE i wspomaganie organów krajowych w uzyskiwaniu dokumentów podróży. Wzmocniona ma być również współpraca z Agencją ds. Azylu UE. Kierownictwo Agencji będzie zobowiązane do uczestniczenia we wspólnych posiedzeniach PE i parlamentów krajowych.

Państwa członkowskie zachowają prawa do zarządzania swoimi granicami, a agencja i jej personel mają zapewnić pomoc techniczną i operacyjną pod warunkiem zgody zainteresowanych państw członkowskich. Zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami pracownicy stałego korpusu rozmieszczeni w państwie członkowskim będą mogli przeprowadzać kontrole graniczne, jednak zawsze pod warunkiem uzyskania zezwolenia od państwa członkowskiego, w tym na użycie siły i broni.

Negocjatorzy PE i Rady uzgodnili, że należy zacieśnić współpracę z krajami spoza UE w zakresie bezpieczeństwa na granicach. Agencja ma mieć możliwość podejmowania wspólnych operacji w państwach trzecich, w tym w krajach niesąsiadujących z UE, i oddelegowania tam swojego personelu. Wszystko to za zgodą kraju przyjmującego.

Uzgodniony tekst przed wejściem przepisów w życie musi zostać formalnie zatwierdzony przez Komisję Wolności Obywatelskich, Parlament jako całość i Radę UE.

Frontex powstał w 2004 r. w celu wprowadzenia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE. Przed dwoma laty jego działalność rozszerzono, tworząc Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Szacuje się, że podczas kryzysu migracyjnego potrzeby operacyjne Agencji w celu wsparcia państw członkowskich znajdujących się na pierwszej linii zwiększyły się czterokrotnie.

źródło informacji: Kurier.pap.pl