Przejdź do treści

Uznawanie i ważność polskiego prawa jazdy w Niemczech

22/09/2016 16:31 - AKTUALIZACJA 08/02/2022 20:31

Kiedy Polak musi wymienić polskie prawo jazdy na niemieckie? Jak wygląda kwestia wydania wtórników polskiego prawa jazdy wNiemczech (np. z powodu kradzieży). Wyjaśniamy. 

policja_niemcy

Wzajemne uznawanie

Prawo jazdy wydane w jednym z krajów UE, jest uznawane w całej UE i można go używać, o ile:
– nie utraciło ono ważności
– nie zostało zawieszone, ograniczonelub cofnięte w kraju, który wydał prawo jazdy.


Przykład:

Jan jest Polakiem, jednak od 2 lat mieszka i pracuje w Niemczech. Data ważności jego prawa jazdy upływa w 2018 roku. Do tego czasu Jan może używać swojego polskiego prawa jazdy zarówno w Niemczech jak i we wszystkich pozostałych krajach UE. W 2018 Jan będzie musiał odnowić swoje prawo jazdy. Zgodnie z przepisami unijnymi, wymiany na nowy dokument będzie musiał dokonać w kraju swojego zamieszkania. Oznacza to, że ze względu na miejsce stałego pobytu, polski dokument zostanie Janowi wymieniony na niemiecki.


Warto wiedzieć:
Jeśli przeprowadziłeś się do innego kraju UE Twoje nowe prawo jazdy może mieć inny termin ważności i podlegać takim samym ograniczeniom/ warunkom, jakie stosują w odniesieniu do dokumentów wydawanych w danym kraju.


Ważność prawa jazdy w krajach UE

10 lat: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Włochy, Hiszpania, Węgry, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania

15 lat: Austria, Cypr, Niemcy, Dania, Grecja, Finlandia, Francja, Polska, Słowacja


Wyjątkowe przypadki, kiedy trzeba wymienić prawo jazdy w nowym kraju.

Może być wymagana wymiana prawa jazdy:
• po dwóch latach zwykłego pobytu, jeśli posiadasz prawo jazdy ważne bezterminowo
• jeżeli dopuścisz się wykroczenia drogowego w kraju, w którym mieszkasz.


Utrata prawa jazdy z przyczyn losowych i kwestia wydania wtórnika
Jan jest obywatelem polskim, ale mieszka w Niemczech. Zgodnie z unijną zasadą wzajemnego uznawania praw jazdy Jan posługiwał się na terenie RFN swoim polskim dokumentem. Niestety z powodu kradzieży utracił swoje prawo jazdy i teraz nie wie, gdzie może wyrobić wtórnik tego dokumentu.
Zgodnie z przepisami wspólnotowymi i niemieckimi obywatel UE może wystąpić o wydanie wtórnika swojego prawa jazdy w innym kraju UE, pod warunkiem, że mieszka w nim od co najmniej 185 dni. Jan mieszka już od 2 lat w Niemczech, zatem może udać się do niemeickiego urzędu komunikacji po wydanie wtórnika. Dokument ten zostanie wydany na niemieckim wzorze prawa jazdy, jednak będzie zawierał on tylko takie uprawnienia, jakie zawierał wcześniejszy polski dokument.

***

Akty prawne: 

Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie)

2014/209/UE: Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1625)

Źródło: Serwis Europa.eu –  Oficjalny portal Unii Europejskiej

***

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Formalności po przeprowadzce do Niemiec:  kwestia przerejestrowania pojazdu

Kiedy dziecku przysługuje niemieckie obywatelstwo?

8 rzeczy, po których widać, że od dawna mieszkasz w Niemczech

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld i jego transfer do Polski