Przejdź do treści

W Niemczech osiedla się coraz więcej obywateli UE

12/04/2018 13:11 - AKTUALIZACJA 12/04/2018 13:11

W 2017 r. w Niemczech zameldowanych było 10,6 mln cudzoziemców. Najwięcej z nich pochodziło z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski.

Według danych Centralnego Rejestru Cudzoziemców (AZR) do końca 2017 r. w Niemczech zameldowanych było 10,6 mln obcokrajowców (osób, posiadających jedynie paszport zagraniczny).

Z najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) wynika, że w 2017 r. liczba cudzoziemców w Niemczech wzrosła znacznie dzięki napływowi emigrantów z  krajów UE, szczególnie z pastw, które przystąpiły do Unii po 2004 r.

Eksperci zauważyli, że wraz ze wzrostem napływu do Niemiec Obywateli UE, zmniejszyła się jednak liczba imigrantów z krajów trzecich, takich jak Syria, Irak i Afganistan w porównaniu z 2016 r.

W 2017 r. z państw UE przybyło do Niemiec 439 tys. osób (w 2016 – 277 tys.). Największą grupą byli w 2017 Polacy i Rumuni – po 85 tys., a za nimi Bułgarzy – 45 tys. osób.

Z danych Destatis wynika ponadto, że liczba cudzoziemców z UE w latach 2007-2017 wzrosła z 919 tys. do 2,6 mln.

źródło: TheLocal.de