Przejdź do treści

Warszawa: Obrady Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą

09/06/2017 08:21

Zagadnieniom związanym z nauczaniem i promocją języka polskiego za granicą było poświęcone kolejne, drugie w tym roku, posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą pod przewodnictwem sekretarza stanu Jana Dziedziczaka.

Wspieranie i rozwój oświaty polonijnej oraz promocja języka polskiego za granicą to najlepsza droga do podtrzymania tożsamości narodowej oraz rozwoju zainteresowania Polską i jej dziedzictwem poza granicami kraju, powiedział wiceminister Jan Dziedziczak.

W swoim wystąpieniu wiceminister J. Dziedziczak podkreślił potrzebę skoordynowania oraz dalszego zdynamizowania działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Wskazał na intensyfikację działań legislacyjnych dla realizacji celów współpracy z Polonią i Polakami za granicą w zakresie repatriacji i Karty Polaka, a także na realizację prezydenckiej inicjatywy przyznania uczniom i nauczycielom polonijnym prawa do ulgi w środkach transportu publicznego w Polsce oraz ulgi dla uczniów na wstęp do muzeów państwowych i parków narodowych.

Na posiedzeniu przedstawiony został także stan prac prowadzonych przez grupę ekspertów pod kierunkiem profesora W. Miodunki w zakresie opracowania strategii nauczania i promocji języka polskiego za granicą. Za nadrzędne zadanie w zakresie polityki polonijnej uznano rozwój oświaty polskiej i polonijnej poza granicami naszego kraju, w tym zwiększenie dostępności do nauki języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą. Aktualnie języka polskiego na świecie uczy się około 160 tysięcy uczniów w 43 krajach, a jego nauczanie odbywa się w ramach systemu szkolnictwa kraju osiedlenia (ponad 56 tysięcy uczniów), w szkołach sobotnio – niedzielnych (ponad 78 tysięcy uczniów), w zespołach szkół, szkolnych punktach konsultacyjnych, które podlegają Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i są finansowane ze środków MEN (ponad 17 tysięcy uczniów). Na całym świecie powstają także nowe ośrodki studiów polonistycznych i polonoznawczych.

W zakresie promocji języka polskiego jako języka obcego wskazano na znaczenie wspierania rozwoju ośrodków studiów polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Obecnie rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego jako języka obcego odnotowywane jest w krajach Partnerstwa Wschodniego – m.in. na Ukrainie, Białorusi i w Gruzji oraz w Azji, głównie w Chinach, Korei Płd., Japonii, Indiach, Wietnamie, Indonezji). Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tych krajach polegają przede wszystkim na wspieraniu polonistyk w rozumieniu tradycyjnych studiów filologicznych kształcących tłumaczy oraz nauczycieli języka polskiego.

Źródło: Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl