Przejdź do treści

Wjazd do Niemiec: Przepisy dot. kwarantanny i testów obowiązujące od 19 maja

18/05/2021 18:14 - AKTUALIZACJA 08/07/2021 16:53

kwarantanna w Niemczech

Aktualizacja z dnia 29 maja 2021 r. – Pilne: Niemcy skreślają Polskę z listy ryzyka, koniec z testami i kwarantanną od niedzieli 30 maja 2021 roku. Czytaj więcej>>

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji opublikowało komunikat dla Polaków, dotyczący zmian zasad przekraczania granicy z Niemcami obowiązujących od 19 maja 2021 roku. Treść informacji poniżej:

Przepisy niemieckie obowiązujące od 19.5.2021
Zwolnienie z kwarantanny, obowiązku rejestracji i testów obejmuje osoby, które:
1. przebywają w Polsce lub Niemczech mniej niż 24 godziny w ramach tzw. „małego ruchu granicznego”,
2. z powodów zawodowych, studiów lub szkoły regularnie przekraczają granicę i przynajmniej raz na tydzień wracają do swojego miejsca zamieszkania w innym kraju niż pracują, studiują lub uczęszczają do szkoły („pendlerzy”),
3. sprawują opiekę nad osobami z poprzedniego punktu i zawożą lub odbierają te osoby z innego kraju niż miejsce zamieszkania,
4. przebywają do 72 h w Niemczech lub w Polsce w związku z odwiedzinami krewnego pierwszego stopnia, małżonka lub konkubenta, który nie jest członkiem tego samego gospodarstwa domowego, lub w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki lub wykonywaniem prawa do kontaktów z dzieckiem,
5. wjeżdżają do Niemiec w celach tranzytowych i opuszczą Niemcy najszybszą trasą (tranzyt przez Niemcy),
6. wjeżdżają do Niemiec jako pracownicy transportu, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad ochrony i higieny. Czytaj dalej poniżej

Niemcy łagodzą restrykcje: Berlin otwiera ogródki piwne, Szlezwik-Holsztyn wita turystów

Zwolnione tylko z kwarantanny ale nie zwolnione z obowiązku rejestracji pobytu i negatywnego testu (przy czym równoważne z testem jest posiadanie zaświadczenia o szczepieniu lub o statusie ozdrowieńca) są m.in. osoby, które:
1. przebywają w Niemczech dłuzej niż 72 h w związku z odwiedzinami krewnego pierwszego stopnia, małżonka lub konkubenta, który nie jest członkiem tego samego gospodarstwa domowego, lub w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki lub wykonywaniem prawa do kontaktów z dzieckiem,
2. wjeżdzają do Niemiec w celu odwiedzin krewnych drugiego stopnia niezależnie od czasu pobytu,
3. wjeżdżają do Niemiec w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego,
4. wjeżdżają do Niemiec w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy,
5. wjeżdżają do Niemiec albo wyjeżdżają z Niemiec na okres do pięciu dni z powodów bezwzględnie koniecznych związanych z pracą, działalnością gospodarczą, studiami lub nauką z uwagi na sytuację niecierpiącą zwłoki (nie dającą się odsunąć w czasie).
Uwaga osoby rejestrujące się na portalu www.einreiseanmeldung.de mają tam możliwość dołączenia zaświadczenia o negatywnym teście, szczepieniu albo o byciu ozdrowieńcem.
W Niemczech są honorowane zaświadczenia w j. niemieckim, angielskim, francuskim hiszpańskim i włoskim.
Urlopy w Polsce, nie połączone z odwiedzinami krewnych, jeszcze do 30 czerwca 2021 r. wymagają odbycia w Niemczech kwarantanny po powrocie.
Przypominamy, że według przepisów polskich do 5.6.2021 przy wjeździe do Polski z Niemiec nadal wymagany jest test (chyba że jest się pracownikiem transgranicznym albo osobą zaszczepioną albo ozdrowieńcem). Zaświadczenia muszą być sporządzone w j. polskim lub angielskim.