Przejdź do treści

Włochy: Od 16 grudnia obowiązkowy test przy wjeździe także dla zaszczepionych

15/12/2021 14:48 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 16:54
Nowy wariant w Niemczech?

Wjazd do Włoch nowe obostrzenia: Od 16 grudnia 2021 także podróżni z państw UE i strefy Schengen będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19 przy przekraczaniu granicy z Włochami. Dotyczy to także osób zaszczepionych. Nowe rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister zdrowia Włoch Roberto Speranza.

Wjazd do Włoch nowe obostrzenia od 16 grudnia 2021:

Jak informuje Ambasada RP w Rzymie osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Niderlandy, Norwegia,  POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry) od 16 grudnia 2021 r. mają obowiązek:

W PRZYPADKU OSÓB ZASZCZEPIONYCH LUB OZDROWIEŃCÓW

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazioneORAZ 

2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczającego o:

  • ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB
  • przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) ORAZ​​​​​

3)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciagu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego – jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej.

Niezaszczepione dzieci powyżej 12 roku życia, które podróżują z zaszczepionym rodzicem nie podlegają kwarantannie, jeżeli przedstawią negatywny wynik testu.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia. Czytaj dalej poniżej

Włochy: W komunikacji miejskiej zaczęły obowiązywać przepustki covidowe, sypią się mandaty

W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH OSÓB (W TYM OSÓB NIEZASZCZEPIONYCH)

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazioneORAZ ​​​​​

2)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego – jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej ORAZ

3) odbycia 5-dniowej obowiązkowej kwarantanny ORAZ

4) przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego wykonanego na zakończenie odosobnienia.

Niezaszczepione dzieci powyżej 12 roku życia, które podróżują z zaszczepionym rodzicem nie podlegaja kwarantannie, jeżeli przedstawią negatywny wynik testu.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia. 

Z obowiązku przedstawienia certyfikatów i testów są zwolnione:

  • osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19;
  • osoby przesiadające się na lotniskach we Włoszech w podróży do innych państw (bez opuszczania strefy tranzytowej); jeśli jednak opuściłyby strefę tranzytową na lotnisku – podlegają ogólnym przepisom i obostrzeniom;
  • osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
  • załogi środków transportu.

Więcej informacji n stronie Ambasady RP w Rzymie