Przejdź do treści

Niemcy: Pełna lista nowych obostrzeń obowiązująca osoby z Polski od 21 marca 2021 roku

19/03/2021 21:50 - AKTUALIZACJA 12/10/2021 13:03
Wjazd i tranzyt przez Niemcy
Fot. Screen z Youtube

Wjazd i tranzyt przez Niemcy. Pełna lista obostrzeń obowiązujących od 21 marca 2021 r. Testy, kwarantanna i zwolnienia od nich.

Niemcy uznali Polskę za obszar WYSOKIEJ zachorowalności na Covid. Oznacza to, że od godziny 00.00 w niedzielę 21 marca osoby z Polski bedą obowiązywać najsurowsze obostrzenia dot. przekraczania granicy i tranzytu. Listę nowych restrykcji opublikowała Ambasada RP w Berlinie. Poniżej treść komunikatu. Zachęcamy do stałego śledzenia strony Ambasady, która na bieżąco uaktualnia informacje o zmianach w przepisach.

Od 21 marca 2021 r. (niedziela) przy wjeździe z Polski do Niemiec należy posiadać ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa. 

Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Testy wykonywane w Polsce są uznawane. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu.

Wjazd i tranzyt przez Niemcy – kto jest ZWOLNIONY z testów

NIE musisz mieć testu przed wjazdem z Polski do Niemiec, jeżeli:

  • przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
  • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • jesteś zwolniona/-y na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

Zarejestruj swój wjazd z Polski do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de.

NIE musisz rejestrować wjazdu z Polski do Niemiec, jeżeli:

  • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • podróżujesz w ramach małego ruchu przygranicznego do 24h.

W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego NIE można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12h (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

Podczas rejestracji możesz poinformować niemiecki urząd ds. zdrowia o uzyskanym negatywnym wyniku testu. W innym przypadku urząd ds. zdrowia może zażądać przesłania tego testu po wjeździe. Zachowaj negatywny wynik testu co najmniej przez 14 dni od wjazdu.

Kwarantanna

Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem, szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z kwarantanny. O tym, czy jesteś zwolniony z kwarantanny decydują przepisy kraju związkowego do którego wjeżdżasz. Długość trwania kwarantanny oraz możliwość zwolnienia różnią się w zależności od kraju związkowego.

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych krajów związkowych oraz na naszej stronie o koronawirusie w Niemczech. Sekcja FAQ będzie aktualizowana w najbliższych dniach.

Pracownicy transgraniczni

Pracownik transgraniczny to taka osoba, która co najmniej raz tygodniu przekracza granicę w celu dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania. Kraje związkowe mogą ustanowić odstępstwa od obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy dla określonych grup. Dlatego pracowniczy transgraniczni w Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorzu Przednim i Saksonii mają możliwość wykonania testu w Polsce lub bezpośrednio po wjeździe do Niemiec np. w centrach testowych dla pracowników transgranicznych lub zakładach prawy. Szczegóły, w tym częstotliwość wykonywania testów przez pracowników transgranicznych, regulują przepisy landowe:

  • Brandenburgia – test 2 razy w tygodniu (planowane jest otwarcie centrów testowych m.in. przy przejściach granicznych Frankfurt nad Odrą/Słubice, Frankfurt nad Odrą/Świecko, Guben/Gubin);
  • Meklemburgia – Pomorze Przednie – test co 48h (centra testowe działają m.in. w Ahlbeck i Linken);
  • Saksonia – test 2 razy w tygodniu (mapa punktów testowania).

Berlin nie przewiduje specjalnych zasad wjazdu dla pracowników transgranicznych. Test należy posiadać przed wjazdem.

Dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przy podróżach między Brandenburgią a Polską

Dla osób podróżujących między Brandenburgią a Polską możliwe są dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe. Odpowiednie zarządzenia ogólne (Allgemeinverfügung) muszą zostać wydane przez władze powiatów granicznych. Dlatego sugerujemy, aby śledzić strony internetowe właściwych powiatów. Z obowiązku posiadania testu przy przekraczaniu granicy zwolnione mają być osoby wymienione w §2 Pkt 3 i 4 brandenburskiego rozporządzenia o kwarantannie (SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung) tj. osoby odwiedzające do 72h rodzinę pierwszego stopnia, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą osoby przekraczających regularnie granicę w celach edukacyjnych (np. uczniowie, studenci). Pamiętaj, żeby mieć przy sobie zaświadczenie od dyrekcji szkoły. Pracownicy transgraniczni będą zobowiązani do wykonywania testu 2 razy w tygodniu. Pamiętaj, żeby mieć przy sobie zaświadczenie od pracodawcy.

Kontrole graniczne

Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec.

Źródło informacji: Ambasada RP w Berlinie