Przejdź do treści

5. edycja konkursu „Polak Roku” rozstrzygnięta. Wsród nagrodzonych m.in. Polacy z Włoch, Niemiec, Austrii i USA

23/10/2021 21:50 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 16:54
Fot. Materiały prasowe Związku Polaków w Kalabrii, organizatora Konkursu

5. edycja konkursu „Polak Roku” rozstrzygnięta. W tym roku w konkursie organizowanym przez Związek Polaków w Kalabrii (Włochy) wśród nominowanych znaleźli się nie tylko Polacy z Włoch, ale również z Anglii, Argentyny, Austrii, Belgii, Niemiec, Polski, Ukrainy i USA. Konkurs zasadniczo nosi nazwę „Polak Roku we Włoszech”, jednak w tym roku, z okazji jubileuszu, został rozszerzony o kandydatów z innych krajów.

Konkurs „Polak Roku we Włoszech i na świecie”, edycja jubileuszowa 2021

9 października w miasteczku Palombara Sabina, niedaleko Rzymu odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody laureatom 5. edycji konkursu „Polak roku we Włoszech i na świecie”. Tego samego dnia swoje nagrody odebrali także laureaci edycji z 2020 roku, gdyż z powodu pandemii ubiegłoroczna gala nie mogła się odbyć.

Uroczystość została zarejestrowana przez polonijną telewizję VideoPYJA z Włoch. Czytaj dalej poniżej

Laureatów jubileuszowej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech i na świecie 2021” nagrodziła 17 osobowa Kapituła,  reprezentująca 7 krajów świata.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

  • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA;
  • DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA;
  • DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA;
  • DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE;
  • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA;
  • POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O
  • POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE;
  • POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII;
  • POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – LAUREAT POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI.

 Laureatami V. edycji jubileuszowego konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Nagrody wręczała Przewodnicząca Kapituły Bożena Kamińska.

Dyplom uczestnictwa przyznano Ewie Trzcińskiej za działania na rzecz zniesienia dyskryminacji i nierówności w miejscu pracy.

W podziękowaniu za podtrzymywanie i krzewienie polskości oraz całokształt działalności społecznej i edukacyjnej – dyplomy wyróżnienia otrzymali:

Marta Rzeczkowska – dyrektorka szkoły polonijnej w Ascoli Piceno;
Stanisława Patkowska-Kołusenko;
ks. Andrzej Kwiczała;
III miejsce zdobyła Marta Stępień za działalność społeczną i chęć niesienia pomocy słabszym;

III miejsce ex aequo otrzymała Bożena Laskiewicz za długoletnią działalność i szczególne zaangażowanie na rzecz Polonii; za niesienie pomocy medycznej dzięki swojej fundacji Medical Aid for Poland Fund; za pracę lekarską w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii; za bycie Deputy Lieutenant in Greater London (przyboczną przedstawiciela królowej Elżbiety II ) oraz całokształt działalności na polu społecznym; dodatkową nagrodę dla pani Bożeny ufundował Prezydent Kielc Bogdan Wenta; Nagroda została wręczona przez Marszałka Woj. Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego;

II miejsce otrzymał Andrzej Zgiet, Prezes Stowarzyszenia Emigracji Polskiej w Chicago – za swoją postawę godną naśladowania, życzliwość i działalność społeczną na rzecz Polonii amerykańskiej;

II miejsce ex aequo otrzymała Wioletta Falba – działaczka polonijna z Belgii – za zaangażowanie na rzecz Polonii; za promocję kultury i historii polskiej;

I miejsce otrzymał Eugeniusz Kuznicow-Wyszyński za ogromne zaangażowanie w międzynarodowe inicjatywy społeczne i naukowe; za promocję kultury i historii Polski i Polonii w Europie; za działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, Litwie, w Serbii, Turcji i we Włoszech; za pomoc przy nowelizacji ustawy o repatriacji i Karty Polaka; za dbanie o dobry wizerunek Polaków oraz oddanie na rzecz polskiej mniejszości narodowej; „Za to, że w tylu częściach świata, tam gdzie bije puls Polski i trwają otwarte polonijne umysły i serca, ludzie mówią o nim nie inaczej jak tylko Nasz Eugeniusz”; Pan Eugeniusz otrzymał także nagrodę specjalną ufundowaną przez GBSAPRI SpA za wybitną działalność społeczną na rzecz Polonii włoskiej i krajów wschodniej Europy; za niespożytą energię i chęć działania; za udział i zaangażowanie w realizacji wielu projektów o zasięgu międzynarodowym.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza – otrzymała Agnieszka Stokowiecka za działalność społeczną i charytatywną; za wytrwałość, odwagę i chęć niesienia pomocy innym; za pomoc i walkę na rzecz dzieci; Nagroda została wręczona przez Dyrektora MOK w Gnieźnie Dariusza Pilaka.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
III miejsce otrzymał Zespół „Ostrowianki Polesianki” za promocję folkloru, kultury i kuchni polskiej na arenie międzynarodowej;

III miejsce ex aequo otrzymała Katarzyna Holka za kreatywność i pomysłowość w tworzeniu kreacji artystycznych pochodzących z materiałów recyklingowych; za promocję kultury polskiej w Europie;

II miejsce otrzymała Urszula Rojek za promocję polskiej opery, operetki, muzyki sakralnej i musicalowej; za międzynarodową działalność koncertową promującą polskich kompozytorów; za opracowanie i prowadzenie programów edukacyjno-artystycznych i warsztatów muzycznych w Austrii, Indiach i w Polsce; za promocję i rozwój artystyczny młodych talentów muzycznych; za całokształt działalności na rzecz Polonii;

II miejsce ex aequo otrzymała Anna Nawrocka za działalność artystyczną i promocję polskiego malarstwa;

I miejsce otrzymała Magdalena Marszałkowska za działalność dziennikarską i promocję potencjału kulturalnego Polski; za twórczość teatralną i działalność kulturalną; za całokształt działalności literacko-edukacyjnej;

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
III miejsce otrzymała Małgorzata Wieczorek za przedsiębiorczość i promocję tradycji i innowacyjności technologicznych;

II miejsce otrzymała Jowita Ludwikiewicz za pomysłowość i pasję do wykonywanej pracy;

II miejsce ex aequo otrzymała Barbara Kamińska za przekazywanie wiedzy innym i kreatywność; za przedsiębiorczość i pozytywny wizerunek Polaka;

I miejsce otrzymała Izabela Byzdra za wspieranie Polaków i Włochów oraz ich firm w działalności finansowo-przedsiębiorczej; za całokształt działalności społecznej na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Nagrody wręczała Dorota Fischer – dziennikarka Radio PoloNews z Austrii i członek Kapituły.

III miejsce otrzymała Krystyna Hoduń za całokształt działalności kulturalnej; za promocję tradycji muzycznych regionalnych i ogólnokrajowych Polski; za krzewienie wiedzy o zwyczajach i obrządkach historycznych;

II miejsce otrzymała Joanna Longawa za pomysłowość i promocję literatury polskiej; za przekazywanie informacji, tłumaczenia i promocję polskich i zagranicznych artystów; za promocję kultury i sztuki;

I miejsce otrzymał Józef Stawecki za całokształt działalności kulturalnej w Argentynie; za promocję kina polskiego w Mar del Plata; za edukację młodzieży w duchu patriotyzmu; za promocję historii i dziedzictwa kulturalno-historycznego Polski w Ameryce Południowej;

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-EDUKACYJNA
Nagrody wręczała Krystyna Olliffe – Dyrektor Polskiej Szkoły w Anglii.

Dyplom uczestnictwa otrzymała Hanna Czarnasiak za działalność edukacyjną w zakresie historii rodu Sobieskich oraz niedźwiedzia Wojtka i II Korpusu Polskiego;

Dyplom wyróżnienia dostała Agnieszka Kwiatek za działalność naukowo-edukacyjną wśród młodzieży polonijnej;

III miejsce otrzymała Anna Szwarc-Zając za kultywowanie pamięci historycznej o holokauście; za organizację i promocję warsztatów historycznych dla dzieci i młodzieży; za całokształt działalności edukacyjnej;

III miejsce ex aequo otrzymała Ligia Henczel za całokształt publikacji w wersjach polsko-włosko-angielskich o polskim dziedzictwie kulturowym w Italii i dwustronnych związkach naukowo-artystycznych i kulturalno-społecznych, problematyki migracyjnej Polaków do Włoch, na przestrzeni dziejów;

II miejsce otrzymała Marta Petrusewicz za całokształt działalności społeczno-politycznej na rzecz Polski; za dorobek naukowy i działalność kulturalną na rzecz Polonii kalabryjskiej oraz społeczności lokalnej; za pomoc kobietom i osobom uciekającym z terenów objętych działaniami balistycznymi; za postawę i przykład godny naśladownictwa; za promocję historii o holokauście; za działalność naukowo-literacką przetłumaczoną na wiele języków; za osobisty wkład w wypełnianiu obowiązków instytucjonalnych oraz promocję spraw polskich i międzynarodowych, które daleko wykraczały poza obowiązki służbowe;

II miejsce ex aequo otrzymała Marta Mazur – za całokształt działalności naukowej i publicystycznej w prestiżowych czasopismach lekarskich na świecie; za bezpłatną opiekę stomatologiczną i ortodontyczną dla dzieci; za działalność naukowo-akademicką;

I miejsce otrzymał Andrzej Marcin Białas za całokształt społecznej działalności naukowo-edukacyjnej w Bawarii na rzecz krzewienia pamięci historycznej; za pomoc i organizację spotkań historycznych z potomkami ofiar pokolenia wojennego; za prace publicystyczne w polonijnej i niemieckiej prasie; za budowanie pomostu przyjaźni i zrozumienia pomiędzy obydwoma narodami;

POLACY ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII
Nagrodę wręczała Anna Dunajewski – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu (USA).

W tej kategorii zostało przyznane tylko I miejsce dla Piotra Nowaka za całokształt działania na rzecz promocji zdrowej i ekologicznej żywności na rynkach światowych; za działania społeczne w walce z koronawirusem; za współpracę naukową z wieloma uniwersytetami i placówkami naukowymi; za charytatywne dostawy soków NFC dla personelu medycznego polskich szpitali oraz włoskich w Turynie i Bergamo;

POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
Nagrody były wręczane przez Przewodniczącą Kapituły Bożenę Kamińską.

III miejsce otrzymała Antonella Roncanollo za działalność społeczną i charytatywną na rzecz środowiska polonijnego; za działalność pisarską poruszającą tematy historyczne żołnierzy II Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa; za wieloletnie badania naukowo-historyczne;

II miejsce otrzymał Lello Castaldi za działalność historyczno-edukacyjną i promocję bitwy o Monte Cassino; za krzewienie pamięci historycznej na temat udziału polskich żołnierzy w II wojnie światowej i miśka Wojtka wśród młodzieży włoskiej; za opracowanie komiksów edukacyjnych; za promocję historii polskiej na arenie międzynarodowej; za ufundowanie pomnika niedźwiedzia Wojtka;

II miejsce ex aequo otrzymał Luciano Bucci za promocję wiedzy historycznej o polskich żołnierzach II Korpusu Polskiego; za zbiór unikalnych eksponatów i ich prezentację w muzeum Winterline – jednej z najważniejszych placówek muzealnych o tematyce wojennej we Włoszech;

I miejsce otrzymał Theodor Kanizer za kilkudziesięcioletnią promocję muzyki Fryderyka Chopina na całym świecie; za stworzenie uniwersalnej Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich; za zorganizowanie w Gaming, jedynego w Austrii, Festiwalu Chopinowskiego o zasięgu światowym; za działalność społeczną w Towarzystwie Austria-Polska na rzecz zacieśniania stosunków gospodarczo-kulturalnych na rzecz obu krajów; za promocję i przekazywanie ogromnej wiedzy kulturalnej i historycznej na temat Polski młodemu pokoleniu; za motto życiowe, które konsekwentnie realizuje pomimo 95 lat „…Ja osobiście chciałem zrobić coś pożytecznego dla wolności porozumienia między narodami. Polska jest dla mnie dlatego ważna, bo jest jednym z tych krajów, które najbardziej ucierpiały podczas nazistowskiego terroru i drugiej wojny światowej”;

POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – laureat czterech poprzednich edycji
Nagroda była wręczona przez Przewodniczącą Kapituły Bożenę Kamińską.

Kapituła wybrała tylko jednego laureata, spośród wszystkich zwycięzców pierwszych miejsc, we wszystkich kategoriach, w czterech poprzednich edycjach.

Laureatem został Związek Wolontariuszy Grupa Modlitewna MontePaolo.

Ponadto zostały wręczone dyplomy wyróżnienia Związku Polaków w Kalabrii przez Przewodniczącą Katarzynę Gralińską dla:

Barbary Wojciechowskiej-Bianco za wyjątkowe reprezentowanie Polski i Polaków; za niesienie pomocy innym; za nieustanną wolę działania na rzecz kultury polskiej na arenie międzynarodowej;
Marii i Zbigniewa Ajchlerów w podziękowaniu za ponad dwudziestoletnią działalność charytatywną na rzecz osób chorych na Parkinsona i wspieranie ich rodzin; za przekazanie podczas lockdownu 100.000 złotych szpitalowi w Szamotułach na zakup karetki i środków ochronnych.

Redakcja serwisu informacyjnego PolskiObserwator.de piastowała patronat medialny nad tegoroczną edycją Konkursu „Polak Roku we Włoszech i na świecie”.

Źródło: Materiały prasowe Związku Polaków w Kalabrii. VideoPYJA, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub