Przejdź do treści

Dochód, który trzeba wykazać, by żyć legalnie we Włoszech w 2022 roku

19/01/2022 15:43

Legalny pobyt we Włoszech: Nowa, minimalna stawka, dzięki której Polacy, żyjący we Włoszech otrzymują prawo do legalnego pobytu na terenie Włoch w 2022 roku.

Legalny pobyt we Włoszech

Legalny pobyt we Włoszech: Wysokość stawki

Jak co roku, INPS wylicza minimalną stawkę, dzięki której cudzoziemcy pracujący we Włoszech mają prawo do legalnego pobytu na terenie Włoch. W 2022 roku minimalny roczny dochód wynosi 6.079,45  euro dla jednej osoby, 12.158,90 euro dla małżeństw (okólnik INPS nr 197 z 23-12-2021).

Wysokość zasiłku socjalnego brana jest także pod uwagę w przypadku cudzoziemców żyjących i legalnie pracujących na Półwyspie Apenińskim. Kwota ta potrzebna jest do wyliczenia zdolności finansowej imigranta, dotyczy to także obywateli UE, w tym Polaków.

Należy pamiętać, że obywatel UE przez pierwsze 90 dni pobytu we Włoszech nie musi załatwiać żadnych szczególnych formalności. Wystarczy, że posiada przy sobie ważny polski dowód osobisty lub paszport. W tym czasie może także podejmować pracę.

Inaczej sprawy się mają w przypadku obywatela UE, który zamierza pozostać we Włoszech przez ponad 3 miesiące. Jednym z najważniejszych wymogów jest właśnie wykazanie, że posiada się określone przez INPS minimum socjalne, które jak już wspomnieliśmy wyżej w 2022 roku wynosi 6.079,45  euro dla jednej osoby, 12.158,90 euro dla małżeństw.

Oznacza to, że każdy cudzoziemiec, który przebywa we Włoszech od ponad trzech miesięcy musi zarobić minimalnie 467,65 euro na miesiąc (miesięczna wysokość zasiłku socjalnego). Należy pamiętać, że do rocznego dochodu doliczana jest także trzynasta pensja.

Zasiłek socjalny. Komu przysługuje?

Zasiłek socjalny we Włoszech przysługuje osobom starszym i obywatelom Unii Europejskiej, których dochody nie pozwalają na utrzymanie się i którzy skończyli 67 i żyją w Italii legalnie od minimum 10 lat. W przypadku osoby nie pobierającej żadnych innych dochodów, jego wysokość wyniesie 467,65 euro x 13 miesięcy. Wysokość zasiłku pomniejsza się w przypadku, gdy świadczeniobiorca posiada dochody nie przekraczające dolnego limitu.

UWAGA!

Zasiłek socjalny zostaje zawieszony w przypadku, gdy świadczeniobiorca przebywa za granicą ponad 29 dni. Natomiast, gdy świadczeniobiorca przebywa za granicą od ponad roku może mu zostać odebrany.

Minimalne wynagrodzenie dla opiekunek i pomocy domowych we Włoszech w 2022 r.

Zasiłek socjalny jest świadczeniem tymczasowym. Każdego roku przeprowadza się weryfikację dochodu świadczeniobiorcy i sytuacji pobytowej.

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku socjalnego?

Wniosek o zasiłek socjalny  można złożyć za pośrednictwem związków zawodowych, biur CAFpatronato lub poprzez portal INPS.it.

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News