w

Włochy: Konsekwencje zdalnego nauczania już widoczne

Połowa uczniów szkół średnich we Włoszech zakończyła ten rok szkolny nieprzygotowana, co jest konsekwencją zdalnego nauczania. Taki wniosek zawiera raport, sporządzony na podstawie wyników sprawdzianu wiedzy gimnazjalistów i licealistów.

Rezultaty testów, zwanych Invalsi wskazują, że 39 procent gimnazjalistów nie osiągnęło wymaganego poziomu punktów z języka włoskiego, a 45 proc. z matematyki. W przypadku licealistów wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 44 i 51 procent.

W wielu regionach na południu Włoch, zaznacza się w raporcie, ponad połowa uczniów nie osiągnęła minimalnego pułapu kompetencji z językawłoskiego; najwięcej, czyli 64 procent w Kampanii i Kalabrii.

W Kampanii 73 procent uczniów nie otrzymało wymaganej liczby punktów z matematyki.

Odnotowano też, że mimo pandemii stabilna sytuacja panuje w szkołach podstawowych. Najmłodszych uczniów w mniejszym stopniu dotyczyło zdalne nauczanie. (PAP)

Niemcy: W Saksonii bez maseczki na zakupy, ale z testem po powrocie z urlopu

Niemcy: Podtopienia i powodzie w niektórych częściach kraju