w

Włochy: Od 1 września 2021 podróże samolotem, pociągiem i autobusem tylko z certyfikatem covidowym (green passem)

Włochy: Od 1 września 2021 zaczną obowiązywać nowe, zaostrzone zasady korzystania ze środków transportu we Włoszech. Informację na temat podała także Ambasada RP w Rzymie (www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch). Treść komunikatu poniżej:

Od 1 września 2021 r. tylko osoby posiadające certyfikat unijny (tzw. paszport covidowy, green pass) (potwierdzający zaszczepienie co najmniej 1 dawką (co najmniej 14 dni wcześniej) /lub ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)/lub negatywny wynik testu) będą mogły korzystać z następujących środków transportu: Czytaj dalej poniżej

>>Włochy: resort zdrowia za częściowym obowiązkiem szczepień

  • statków powietrznych wykorzystywanych do komercyjnych usług transportu pasażerskiego (z uwzględnieniem zasad związanych z przekraczaniem granicy międzypaństwowej);
  • statków i promów wykorzystywanych do świadczenia usług transportu międzyregionalnego, z wyłączeniem tych wykorzystywanych do połączeń morskich w Cieśninie Messyńskiej;
  • pociągów wykonujących kolejowe przewozy pasażerskie typu Inter City, Inter City Notte i Alta Velocità;
  • autobusów wykonujących stałe lub okresowe usługi transportu pasażerskiego na trasie łączącej więcej niż dwa regiony oraz posiadających z góry ustalone trasy, rozkłady jazdy, częstotliwości i ceny;
  • wynajętych autobusów z kierowcą, z wyłączeniem autobusów wykorzystywanych w dodatkowych usługach lokalnego i regionalnego transportu publicznego.

Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy osób nieobjętych krajowym programem szczepień przeciw COVID-19 zgodnie z przepisami włoskimi, tj. dzieci poniżej 12. roku życia, oraz osób posiadających zgodne z włoskim prawem zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwskazań dla szczepienia.

Wjazd do Włoch: Zasady obowiązujące conajmniej do 25 października 2021 r.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 25 października 2021 r. mają obowiązek:

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazioneORAZ

2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) – jednego z trzech – zaświadczającego o:

  • ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB
  • przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)  LUB
  • negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia. Szczegółowe informacje w zakładce poniżej “Wjazd do Włoch”.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy białą  żółtą ,  pomarańczową  i  czerwoną . Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładkach poniżej.

 UWAGA!  Decyzją władz lokalnych poszczególne gminy mogą zostać zaliczone do strefy  czerwonej  lub  pomarańczowej  (oznacza to m. in.: zakaz przemieszczania się, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania).

Więcej aktualnych informacji na temat przepisów obowiązujacych Polaków przyjeżdżających do Włoch znajduje się na stronie (www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch).

Źródło: Ambasada RP w Rzymie

Kolonia: Policja poszukuje dwóch mężczyzn, którzy napadli i okradli pasażera pociągu. Sprawcy rozmawiali po polsku.

Niemcy: Polak pozdrawiał policjantów “hitlerowskim salutem”, teraz poniesie tego konsekwencje