Przejdź do treści

Włochy: Cykl spotkań online na temat ubezpieczeń

19/11/2021 20:43

Ubezpieczenia we Włoszech: Spotkania online z polskim brokerem ubezpieczeniowym we Włoszech odbędą się 24 listopada oraz 1 grudnia.

Ubezpieczenia we Włoszech

Ubezpieczenia we Włoszech. Spotkanie online

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Rzymie serdecznie zaprasza na cykl spotkań online z Agnieszką Mąką – brokerem ubezpieczeniowym, które odbędą się w środy: 24 listopada i 1 grudnia br.

Ubezpieczenia we Włoszech

Spotkania mają charakter informacyjny. Ich celem jest zwrócenie uwagi na istnienie rozmaitych instrumentów pozwalających na zabezpieczenie się przed niepomyślnymi zdarzeniami w życiu codziennym.

Ubezpieczenia we Włoszech

Tematyka spotkań obejmie m.in.

  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej,
  • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,
  • polisy zdrowotne oraz na życie,
  • ochrona majątku firmy.

ZOBACZ Pandoro znanej włoskiej firmy wycofane ze sprzedaży

Szczegóły na załączonych ulotkach.

Oba spotkania odbędą się pod patronatem Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Rzymie.