Przejdź do treści

Współpraca projektowa ze środowiskami polonijnymi w drugim półroczu 2017 r.

06/04/2017 12:58 - AKTUALIZACJA 06/04/2017 12:59

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie uprzejmie przypomina, iż do 15 kwietnia 2017 r. przyjmuje  oferty współpracy projektowej dotyczące współpracy z placówką przy realizacji projektów polonijnych, których  realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2017 r.

Zasady realizacji projektów we współpracy z partnerami polonijnymi w 2017 roku

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie uprzejmie informuje, iż do 15 kwietnia 2017 r. można nadsyłać oferty (wnioski) współpracy projektowej dot. współpracy z placówką przy realizacji projektów polonijnych, które planują Państwo przeprowadzić w drugiej połowie 2017 r. (1 lipca-31 grudnia). Oferty należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres email: [email protected]

WK w Berlinie uprzejmie prosi o bardzo rzetelne i kompletne wypełnianie załączonego formularza oferty współpracy projektowej:

Oferta współpracy projektowej (formularz)

Informacja o wnioskodawcy (formularz)

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie dokonuje oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w rządowym „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Najwyżej ocenione przez placówkę oferty projektowe zgłaszane są, w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią, jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych, będących w gestii Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu podejmuje MSZ. W związku z powyższym, Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie zastrzega sobie prawo zmieniania we wnioskach projektowych kosztorysu projektu w stosunku do kosztorysu nadesłanego przez Państwa w ramach oferty projektowej, w szczególności poprzez pomniejszenie kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Szczegółowe zasady współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Berlinie znajdują pod następującym linkiem.

Oprac. na podst. komunikatów opublikowanych na stronie interntowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl