Przejdź do treści

Wypłata dodatku mieszkaniowego w maju 2024. Sprawdź kiedy pieniądze wpłyną na Twoje konto

12/04/2024 16:34 - AKTUALIZACJA 12/04/2024 16:34
Wypłata dodatku mieszkaniowego w maju 2024

Wypłata dodatku mieszkaniowego w maju 2024. WOHNGELD jest dofinansowaniem przyznawanym wszystkim osobom w Niemczech, które spełniają określone warunki. Mogą go otrzymać zarówno osoby wynajmujące mieszkanie jak i właściciele nieruchomości. W związku z tym, że ma on na celu wsparcie beneficjenta w opłacaniu czynszu, dlatego musi wpływać na konto w określonym terminie. W Niemczech czynsze uiszcza się z reguły pod koniec poprzedniego miesiąca. Dlatego dodatek mieszkaniowy musi znaleźć się na koncie beneficjenta na początku kolejnego miesiąca. Oto termin, kiedy dodatek mieszkaniowy wpłynie na konto w maju 2024.

Co to jest Wohngeld w Niemczech?

Wohngeld w Niemczech to państwowe wsparcie finansowe, które ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom o niskich lub średnich dochodach. Jest to dodatek mieszkaniowy udostępniany przez państwo niemieckie we współpracy z poszczególnymi krajami związkowymi (landami). Zgodnie z § 1 WoGG (ustawa o dodatku mieszkaniowym), Wohngeld jest przeznaczone dla osób niezamożnych i jest wypłacane jako subwencja, co oznacza, że otrzymane środki nie wymagają zwrotu. Wsparcie to może być udzielane zarówno najemcom, których budżety domowe obciążają koszty wynajmu, jak i właścicielom mieszkań czy domów. 

Mogą go otrzymać zarówno emeryci z niskimi świadczeniami, osoby o niskich zarobkach (zarówno pary, jak i osoby żyjące w pojedynkę), studenci, jeśli są uprawnieni do otrzymywania BAföG oraz pensjonariusze domów opieki.
Przeczytaj także: Wohngeld 2024: Dobre wieści dla milionów gospodarstw domowych, otrzymają dodatek do czynszu

Dodatek mieszkaniowy w grudniu 2023. Termin wypłaty

Wypłata dodatku mieszkaniowego w maju 2024

W związku z tym, że dodatek mieszkaniowy ma na celu wsparcie beneficjenta w opłacaniu czynszu, musi wpływać na konto w określonym terminie. Czynsze w Niemczech płaci się z reguły pod koniec poprzedniego miesiąca. Dlatego dodatek mieszkaniowy musi znaleźć się na koncie beneficjenta na początku kolejnego miesiąca. Pieniądze z Wohngeld w maju wpłyną na konto we wtorek, 30 kwietnia 2024 r.

Przypominamy, że osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy ma obowiązek terminowo informować właściwy urząd o wszelkich zmianach warunków życia mających wpływ na jego otrzymywanie. Można to zrobić składając nowy wniosek o dodatek mieszkaniowy do urzędu ds. dodatków mieszkaniowych. Jeżeli tak się nie stanie i odbiorca wykorzysta nieuprawnioną korzyść, mogą zostać nałożone sankcje lub zawieszenie płatności dopłaty do czynszu. źródło: DERWESTEN, PolskiObserwator.de