Przejdź do treści

Holandia: Tyle pieniędzy otrzymuje przeciętny Holender na emeryturze

26/11/2023 13:25 - AKTUALIZACJA 26/11/2023 13:27
Wysokość emerytury w Holandii

Holandia wyróżnia się jako kraj z jednym z najefektywniejszych systemów emerytalnych na świecie, stanowiąc inspirację dla innych państw. Solidna struktura umożliwia jednostkom, osiągającym odpowiedni wiek, prowadzenie godnego życia bez konieczności kontynuowania pracy zawodowej. Dzięki stabilnej państwowej emeryturze, ryzyko ubóstwa wśród osób starszych w Holandii jest minimalne. Procent seniorów żyjących poniżej granicy ubóstwa jest nawet niższy niż ogólna średnia dla całej populacji. Faktycznie, po osiągnięciu wieku emerytalnego ryzyko bycia biednym w kraju tulipanów znacząco spada w porównaniu do okresu przedemerytalnego. Oto ile wynosi przeciętna wysokość emerytury w Holandii i korzyści holenderskiego systemu emerytalnego.
SPRAWDŹ: Emerytura w Niemczech już po 5 latach pracy. Oto jak działa w praktyce

Wysokość emerytury w Holandii

Holenderski system emerytalny składa się z trzech podstawowych filarów: emerytury państwowej, emerytury uzupełniającej oraz emerytury prywatnej. Każdy obywatel, który osiągnie wiek emerytalny, ma prawo do podstawowej emerytury państwowej, a jej wysokość jest rezultatem wieloletniej aktywności zawodowej. Im wyższa pensja i dłuższy staż pracy, tym większa emerytura. Wiek emerytalny w Holandii stopniowo rośnie; w 2024 roku wyniesie 67 lat, a w 2028 roku ponownie zostanie wydłużony do 67 lat i 3 miesięcy.
CZYTAJ TAKŻE: Płaca minimalna w Holandii w 2024 r. Już w styczniu pierwsza podwyżka

Praktycznie każdy, kto pracuje i mieszka w Holandii, jest objęty powszechnym systemem emerytalnym (AOW). Opłaca składki na rzecz holenderskiej administracji podatkowej i celnej (Belastingdienst) poprzez podatek dochodowy lub składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość emerytury AOW zależy od liczby lat objęcia ubezpieczeniem w ramach systemu AOW oraz od tego, czy osoba żyje samotnie czy w małżeństwie.

Podstawowa emerytura dla osób samotnych wynosi około 1218 euro, natomiast dla par jest to 1665 euro. Osoby, które mieszkały lub pracowały za granicą przez określony czas, mogą otrzymywać niższą emeryturę AOW. Sprawdź poniżej, jak kształtuje się wysokość emerytury w Holandii i jakie czynniki wpływają na to świadczenie.
SPRAWDŹ: Emerytura w Niemczech już po 5 latach pracy. Oto jak działa w praktyce
Dalsza część artykułu poniżej

Emerytura po 40 latach pracy w Holandii

Średnia emerytura Holendrów

Osoby przechodzące na wcześniejszą emeryturę w Holandii mogą być obciążone obniżką świadczenia o dwa procent za każdy rok, w którym nie mieszkają i/lub nie pracują w kraju. W przypadku planowanej emigracji po przejściu na wcześniejszą emeryturę, warto mieć świadomość tego aspektu.

Średnia emerytura Holendrów w wieku 65-75 lat wynosi około 3800 euro, dla grupy wiekowej 75-85 lat to około 3040 euro, a dla osób powyżej 85 lat to około 2550 euro na gospodarstwo domowe.
RÓWNIEŻ INTERESUJĄCE: Średnie wynagrodzenie w Holandii. Oto ile rocznie zarabia przeciętny Holender

Warto zauważyć, że wysokość emerytur jest związana z inflacją. Głównym wskaźnikiem inflacji w Holandii jest CPI (krajowy wskaźnik cen konsumpcyjnych). Co miesiąc Holenderski Urząd Statystyczny (CBS) analizuje, ile przeciętnie Holendrzy wydają na podstawie reprezentatywnego „koszyka zakupów”, obejmującego wydatki na żywność i inne dobra konsumpcyjne. Dlatego zrozumienie, jak emerytury kształtują się w kontekście inflacji, jest kluczowe dla planowania finansowego. Dowiedz się więcej o Wysokości emerytury w Holandii i jej związku z inflacją. Źródło: raisin.nlbussiness.gov.nl, polskiobserwator.de