Przejdź do treści

Wystawa 'Szopki Krakowskie’ oraz wystawa 'Polacy i Niemcy. Historie Dialogu’ we Frankfurcie nad Menem

07/12/2016 05:36

Wystawa „Szopki Krakowskie” w Muzeum Ikon oraz wystawa „Polacy i Niemcy. Historie Dialogu” w Arkadach Zakonu Niemieckiego we Frankfurcie nad Menem.

Pierwszą wystawę zorganizowano z okazji 25-lecia współpracy partnerskiej Krakowa i Frankfurtu nad Menem, z kolei drugą w ramach obchodów 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

W uroczystości otwarcia (27.11.2016) obu wystaw uczestniczyli m.in. Peter Feldmann, nadburmistrz Miasta Frankfurt nad Menem, konsul generalny RP Jan Sobczak, rektor konwentu Zakonu Niemieckiego O. Jörg Weinbach, konsul honorowy RP we Frankfurcie nad Menem Klaus Sturmfels, dyrektor Muzeum Ikon dr Richard Zacharuk, zastępca dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Anna Śliwa-Suchowiak.

W wypowiedziach otwierających wystawy podkreślono wartość wzajemnego poznawania poprzez przybliżenie szczególnych aspektów kultury sąsiada. Realizacja wspólnych projektów rozszerza horyzont poznawczy. Wskazano też, że oba miasta Kraków i Frankfurt nad Menem, które wspólnie obchodzą 25-lecie partnerskiej współpracy wzmacniają dobrosąsiedzkie relacje poprzez przyjazną i efektywną współpracę. Warto to podkreślić w roku obchodów 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Wystawa Szopek Krakowskich stanowi część programu wspólnych obchodów współpracy partnerskiej obu miast i połączona jest z warsztatami budowy szopek. Z kolei wystawa o historii dialogu pomiędzy Polską a Niemcami opowiada o historycznym procesie pojednania i zbliżenia w relacjach obu narodów i państw.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Frankfurt nad Menem dostępna jest informacja o wystawie „Polacy i Niemcy. Historie dialogu” i o wystawie „Szopki Krakowskie”.

FOT.: RAINER RÜFFER

Źródło: Serwis Konsulatu Generalnego RP w Kolonii – www.kolonia.msz.gov.pl