Przejdź do treści

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech

11/01/2017 12:39 - AKTUALIZACJA 07/06/2022 12:22

Tłumaczymy, kiedy i gdzie obowiązuje zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech oraz jakich przewozów w niedziele i święta on nie dotyczy i co zrobić, by uzyskać zezwolenie na poruszanie się w drodze wyjątku.

 remote-traffic-397382_1280

Pojazdy podlegające zakazowi
Ciężarowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepami niezależnie od ciężaru.

Czas obowiązywania zakazu
Zakaz obowiązuje na całej sieci dróg w niedziele i dni świąteczne w godzinach 0.00–22.00.

Dodatkowe ograniczenia w okresie wakacyjnym
Od 1 lipca do 31 sierpnia obowiązuje dodatkowo zakaz poruszania się ciężarówek w soboty w godzinach 7.00–20.00 na niektórych autostradach i drogach federalnych.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w broszurze „Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w okresie urlopowym”.

Dni świąteczne w 2017 r., podczas których obowiązuje zakaz jazdy samochodów ciężarowych 

w całym kraju lub w poszczególnych landach

14 kwietnia Wielki Piątek (w całym kraju)

17 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny (w całym kraju)

1 maja Święto Pracy (w całym kraju)

25 maja Wniebowstąpienie (w całym kraju)

5 czerwca Zielone Świątki (w całym kraju)

15 czerwca Boże Ciało (zakaz obowiązuje tylkoo w: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia – Palatynat i Saar)

3 października Dzień Zjednoczenia Niemiec (w całym kraju)

31 października Dzień Reformacji (zakaz obowiązuje tylko w: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia)

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych (zakaz obowiązuje tylko w: Baden-Wirtembergia, Bawaria, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Saar)

25,26 grudnia Boże Narodzenie (w całym kraju)

UWAGA! W pozostałe dni świąteczne, które nie zostały tu wymienione, zakaz poruszania się samochodów ciężarowych nie obowiązuje.

 

Jakich przewozów zakaz jazdy w niedziele i święta nie dotyczy?

– kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy, jednak tylko w odległości do 200 km;

– kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz);

– przewozów:

a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego,

b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsnego,

c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego,

d) łatwo psujących się owoców i warzyw,

– przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z przewozami wymienionymi w pkt. 3.

UWAGA! Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

Udzielanie zezwoleń w drodze wyjątku

Wydawanie zezwoleń na poruszanie się ciężarówek w niedziele, święta (oraz wakacyjne soboty) leży w kompetencjach poszczególnych krajów związkowych (landów). W przypadku pojazdów wjeżdżających z zagranicy wnioski należy składać w urzędzie ruchu drogowego, właściwym dla danego przejścia granicznego.

 

Strefy ekologiczne

W wielu niemieckich miastach od 1 marca 2007 roku stworzono tzw. strefy ekologiczne, wewnątrz których mogą być stosowane środki ochrony przed hałasem, za pomocą ekranów ochronnych lub zakazy ruchu dotyczące określonych typów pojazdów w zależności od emisji spalin, w celu ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza.

Strefa ekologiczna jest oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Oznaczone się również same pojazdy, za pomocą kolorowej plakietki (czerwonych, żółtych i zielonych) naklejanej na wewnętrznej stronie szyby przedniej, która jest ważna na terenie wszystkich miast Niemiec. Przegląd powstających i planowanych stref ekologicznych, zasady zaliczenia pojazdów do określonej kategorii zanieczyszczeń, punkty wydawania plakietek oraz przepisy wyjątkowe są dostępne na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska www.bmu.de/luftreinhaltung lub www.umweltbundesamt.de/umweltzonen.

Zakazy lokalne

Dla niektórych miast, jak np. w Monachium, Sztutgarcie i Darmstadt poza planowanymi strefami ekologicznymi obowiązują dodatkowe zakazy przejazdu dla ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza, lub zapobieganiu ruchu pojazdów unikających płacenia opłat drogowych.

Źródło: www.polen.diplo.de, http://trafficban.com