Przejdź do treści

Zasiłek na dzieci w Niemczech. Kindergeld w 2021 r. – ile wynosi i jak go otrzymać.

11/01/2021 18:23 - AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24
zasiłek na dzieci w Niemczech
Zasiłek na dzieci w Niemczech. W 2021 roku wynosi 219 euro na pierwsze i drugie dziecko, 225 euro na trzecie dziecko, 250 euro na każde kolejne dziecko. (Fot. Pixabay)

Zasiłek na dzieci w Niemczech. Kindergeld jest świadczeniem rodzinnym wypłacany wszystkim osobom posiadającym dzieci i pracującym w Niemczech. Wyjaśniamy ile wynosi Kindergeld w 2021 roku, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i ile czeka się na przyznanie świadczenia.

Zasiłek na dzieci w 2021 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. W 2021 stawki kształtują się następująco:
219 euro na pierwsze i drugie dziecko
225 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

Zasiłek na dzieci: do jakiego wieku jest wypłacany
Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia

Zasiłek Kindergeld na dzieci w Polsce
O zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. Ważne: Jeśli w Polsce pobierane jest na dziecko świadczenie 500 plus wówczas państwo niemieckie wypłaci różnice pomiędzy wysokością świadczeń. Czytaj także: Niemcy: Polak przegrał sprawę w niemieckim sądzie. Pobierał jednocześnie 500+ i Kindergeld

Zasiłek Kindergeld – zakres uwzględniania

Zgodnie z niemieckim prawem zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przebrane

Dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag

Kinderzuschlag jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego Kindergeld i wypłacanym co miesiąc wraz z nim. Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziny. W 2021 wynosi od maksymalnie 205 euro miesięcznie.

Sposób składania wniosku o Kindergeld

Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych (niem. Familienkasse).  (Czytaj dalej pod zdjęciem)

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Ile trzeba czekać na przyznanie zasiłku?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

W jaki sposób i w jakim terminie zostanie wypłacony zasiłek?

Kindergeld jest płacony przelewem na numer konta bankowego wskazanego we wniosku. To w jakim terminie zasiłek zostanie przelany, zależy od numeru Kindergeldnummer, a dokładniej od tego jaka jest jego ostatnia cyfra. Oto, konkretne daty, kiedy przelewy zostaną wysłane na konto świadczeniobiorców. Wszystkie miesiące 2021 roku>>>

Źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de