Przejdź do treści

Zeznanie podatkowe w Niemczech za 2021 rok. O tym musisz wiedzieć!

23/06/2022 14:04 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:06

Zeznanie podatkowe w Niemczech w 2022 roku: Oto najważniejsze kwestie, które musisz wiedzieć na temat złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2021 rok w Niemczech.

Zeznanie podatkowe w Niemczech w 2022

Zeznanie podatkowe w Niemczech w 2022 roku

Wypełnianie zeznania podatkowego nigdy nie jest zabawnym zajęciem, ale oficjalne statystyki pokazują, że zdecydowanie warto to robić. W 2017 roku, według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, przeciętny pracownik otrzymał 1 051 euro zwrotu po złożeniu zeznania podatkowego. Co więcej, 90 procent pracowników w Niemczech otrzymało w tym roku przynajmniej zwrot części pieniędzy od urzędu skarbowego.

Termin składania zeznań podatkowych za 2021 roku w Niemczech

Przeważnie termin na złożenie oświadczenia podatkowego w Niemczech upływa 31 lipca każdego roku. Osoby korzystające z pomocy doradcy podatkowego mają czas nawet do 28 lutego roku następnego

Jeśli pracownik wypełnia zeznanie podatkowe dobrowolnie, może to zrobić do czterech lat wstecz. 

W związku z pandemią Covid niemiecki rząd przedłużył termin złożenia zeznania podatkowego za 2021 rok.

Podatnicy, którzy składają zeznanie samodzielnie, mają czas do końca października 2022 r. Za 2023 rok termin złożenia deklaracji rocznej upłynie 30 września 2023 r., a za zeznania podatkowe za 2023 r. 31 sierpnia 2024 r. Od 2025 roku termin ten ostateczny termin na złożenie oświadczenia podatkowego w Niemczech będzie ponownie upływał 31 lipca każdego roku.

Do kiedy trzeba się rozliczyć z niemieckim fiskusem za 2021 rok korzystając z pomocy doradcy podatkowego?

Ci, którzy mają doradcę podatkowego do pomocy przy zeznaniu podatkowym, nie muszą w tym składać zeznania za 2021 r. do końca sierpnia 2023 r. Mają na to trochę więcej czasu. Jeżeli chcesz złożyć zeznanie podatkowe za poprzednie lata, w artykule: Składanie zeznań podatkowych za poprzednie lata znajdziesz wszystkie daty.

>> Pakiet ulg zatwierdzony przez rząd federalny. Znamy daty wypłat

Jakiej kwoty zwrotu podatku mogę się spodziewać?

Osoby zatrudnione, płacą regularne podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Kwota podatku do zapłacenia zależy od wysokości zarobków, stanu cywilnego i grupy podatkowej. Podatek od zatrudnienia jest potrącany przez pracodawcę i odprowadzany bezpośrednio do urzędu skarbowego. Jednakże na tym etapie nie są brane pod uwagę żadne okoliczności, które kwalifikowałyby podatnika do uzyskania niższej stawki podatku. O tym, jakiej wysokości zwrot przysługuje danej osobie, zależy od wielu czynników, o których piszemy poniżej.

Kto MUSI złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Generalnie zaleca się wszystkim pracownikom w Niemczech złożenie zeznania podatkowego ze względu na możliwy zwrot podatku. Istnieją jednak pewne okoliczności, które do tego zobowiązują. Zeznanie podatkowe należy złożyć, jeżeli podatnik:

 • jeden z małżonków wybrał klasę podatkową (Steuerklasse) III lub V, zgodnie z zaświadczeniem o podatku od wynagrodzenia  (Lohnsteuerbescheinigung),
 • urząd skarbowy (Finanzamt) przyznał ulgę (Freibetrag) na zeznanie podatkowe z dochodów z zatrudnienia,
 • ma inne źródła przychodu lub zasiłki zastępcze (Lohnsteuerersatzleistungen) przekraczające 410 euro. Mowa tu np. o zasiłku macierzyńskim (Mutterschaftsgeld), zasiłku rodzicielskim (Elterngeld) lub płatnym urlopie chorobowym. Przychody te są wprawdzie wolne od podatku, ale uwzględnia się je podczas obliczania stopy podatkowej,
 • otrzymał dochody niestandardowe, takie jak odprawa, za którą pracodawca zatrzymał podatek od zatrudnienia,
 • jest po rozwodzie i przynajmniej jeden z małżonków wstąpił w związek małżeński ponownie w tym samym roku,
 • jest zatrudniony u kilku pracodawców w tym samym czasie (z wyłączeniem pracy na Minijob), 
 • w ciągu ostatniego roku, np. w trakcie przeprowadzki do/ wyprowadzki z Niemiec, uzyskał dochody w innym kraju.

Osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby pracujące na własny rachunek są również zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego w Niemczech.

>> Zwrot podatku z Niemiec. Jakie dokumenty złożyć i jak długo czeka się na pieniądze?

Obowiązuje to także emerytów, którzy otrzymują rentę przekraczającą 1.616 euro miesięcznie i rozliczenie podatkowe nie miało dotychczas miejsca.

Zeznanie podatkowe w Niemczech w 2022 roku: Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w przypadku otrzymywania dodatku za skrócony czas pracy

Z powodu koronakryzysu, wielokrotnie zmieniano przepisy regulujące otrzymywanie dodatku za skrócony czas pracy, czyli tzw. Kurzarbeit.

Program Kurzarbeit powstał po II wojnie światowej, ale został zaadoptowany do bieżących wydarzeń. Uratował on  niemiecką gospodarkę już dwukrotnie w ostatnich latach, łagodząc skutki kryzysu i bezrobocia.

Świadczenia zastępujące wynagrodzenie, takie jak dodatek za skrócony czas pracy, są wolne od podatku. W rzeczywistości jednak są one uwzględniane przy obliczaniu stawki podatku, płatności podlegają tzw. zastrzeżeniu progresji. Ze względu na progresywną stawkę podatkową, zazwyczaj wzrasta ona wraz ze wzrostem dochodów. Ta wyższa stawka podatkowa jest następnie stosowana do obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu. Osoby otrzymujące świadczenia zastępujące wynagrodzenie mogą zatem być zmuszone do dopłaty podatku.

UWAGA!

Osoby, które w danym roku kalendarzowym otrzymują więcej niż 410 euro dodatku za skrócony czas pracy w 2021 roku, są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego.

Jakie wydatki można odliczyć w Niemczech od podatku?

Jak już pisaliśmy wcześniej, przy złożeniu rocznej deklaracji podatkowej możemy liczyć na zwrot części zapłaconego podatku.

Niemcy pozwalają na odliczenie różnych wydatków od dochodu podlegającego opodatkowaniu, co zmniejsza obciążenie podatkowe i zwiększa jego zwrot. Wydatki związane z kosztami uzyskania przychodu (Werbungskosten) obejmują:

 • Wydatki wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania ze względów zawodowych. Od 1 stycznia 2021 r. tzw. dodatek ten został podwyższony o pięć centów. Umożliwia on pracownikom odpisanie wydatków za każdy kilometr, który muszą pokonać podczas dojazdu do pracy. Kwota ta wzrasta w przypadku dojazdów powyżej 20 km w jedną stronę. Za pierwsze 20 km dojeżdżający mogą żądać 30 centów za kilometr. Od 21. kilometra dojeżdżający mogą żądać 35 centów za kilometr. Tak więc osoba, która podróżuje 25 km do pracy, będzie mogła ubiegać się o 7,75 euro kosztów podróży za każdy dzień roboczy.
 • Koszty aplikacji o pracę, w tym aplikacje złożone za granicą.
 • Koszty doskonalenia zawodowego, takie jak książki związane z pracą, kursy szkoleniowe, kursy językowe itp. 
 • Ulga podatkowa dla osób niepełnosprawnych. 1 stycznia 2021 r. podwyższono w Niemczech kwotę zasiłku przyznawanego osobom niepełnosprawnym. Kwoty – które nie zmieniły się od 1975 r. – zostały podwojone. Od zeszłego roku po raz pierwszy osoby z „stopniem niepełnosprawności” (GdB) 20 mogą ubiegać się o ryczałt w wysokości 384 euro, przy czym zasiłek wzrasta z każdym dodatkowym stopniem niepełnosprawności. Na przykład osoby ze stopniem niepełnosprawności 100 mogą ubiegać się o 2800 euro. TUTAJ znajdziecie listę ze wszystkimi kwotami ww. zasiłku.
 • Zasiłek na dziecko
 • Ulga dla samotnych rodziców. Podwyższona kwota ulgi podatkowej dla samotnych rodziców z jednym dzieckiem w wysokości 4 008 euro również się zmieniła w 2021 r. Została ona podniesiona z powodu Covid, ale rząd zdecydował się utrzymać wyższą kwotę na stałe. Na każde dodatkowe dziecko ulga wzrasta o 240 euro, tak jak poprzednio.
 • Uproszczony dowód przekazania darowizny. W związku z katastrofalną powodzią w Niemczech w lipcu 2021 r. niektóre kraje związkowe – m.in. Saksonia, Bawaria i Nadrenia Północna-Westfalia – zdecydowały się na uproszczenie dowodu przekazania darowizn, które są jednocześnie odpisem podatkowym. Ogólnie rzecz biorąc, kraje związkowe zwiększyły maksymalną kwotę darowizny, dla której akceptowany jest uproszczony dowód darowizny (np. odcinek przekazu pieniężnego). Obecnie można stosować uproszczony dowód w przypadku darowizn o wartości do 300 euro. ulgi podatkowej.
 • Dodatek za pracę w domu. W związku z tym, że w związku z pandemią koronawirusa, wiele osób nadal pracuje z domu, dodatek za pracę zdalną w wysokości 5 EUR dziennie będzie również miał zastosowanie do zeznania podatkowego za 2021 r. Pracownicy mogą odliczyć maksymalnie 600 euro od rocznego rachunku podatkowego – pięć euro za każdy dzień pracy w domu. Według Lohnsteuerhilfe für Arbeitnehmer, innym sposobem na uzyskanie ulgi podatkowej za pracę w domu jest posiadanie w mieszkaniu dedykowanego pomieszczenia do pracy. Pozwala to na odliczenie części czynszu i wydatków na meble i wyposażenia. Jednak warunki, które trzeba spełnić by móc otrzymać zwrot w tym przypadku są bardzo surowe. Należy np. udowodnić, że nasze mieszkanie jest wystarczająco duże, aby pomieścić oddzielne biuro i że to pomieszczenie jest wykorzystywane wyłącznie do pracy.
 • Wydatki na sprzęt użytkowany w celach zawodowych. Należą do nich np. zakupy takie jak komputer czy drukarka, kamera do wideokonferencji, ale także meble takie jak krzesło biurowe czy biurko. Jest jednak kilka rzeczy, o których należy pamiętać. Zakupy takie jak komputer muszą przynajmniej częściowo być wykorzystane do pracy. I tylko kwota wykorzystana do pracy może zostać odliczona od zeznania podatkowego. Koszty wyposażenia do 800 euro (bez VAT) można odliczyć od razu, natomiast droższe zakupy muszą być „amortyzowane” przez kilka lat. Wyjątkiem są komputery i oprogramowanie: od 2021 r. można je odpisywać od razu, niezależnie od tego, ile kosztowały. Pracując w domu, można też odliczyć nieco więcej za usługi telefoniczne i internetowe. Obecnie ryczałtowa stawka 20 proc. miesięcznych kosztów internetu i telefonu może być traktowana jako wydatki związane z dochodem.
 • Wydatki związane z ubezpieczeniem emerytalnym, tj. składki na ubezpieczenie rentowo-emerytalne i składki na prywatne systemy emerytalne.
 • Wydatki osobiste, które większość podatników nieuchronnie ponosi, np. osobiste koszty leczenia.

Dokumenty potrzebne do złożenia zeznania podatkowego w 2022 roku

Do złożenia deklaracji podatkowej, należy przygotować wszelkie wymagane dokumenty. Jakie dokumenty są potrzebne pisaliśmy w TYM artykule.

źródło: Bundesfinanzministerium.de, Steuergo.de, PolskiObserwator.de