Przejdź do treści

Emerytura po pracy w kraju członkowskim

01/07/2016 16:49 - AKTUALIZACJA 17/11/2023 13:26

lawka11Osoby, które przepracowały pewne okresy na terenie kilku krajów członkowskich, powinny wiedzieć, że mogą ubiegać się o emeryturę wypłacaną przez wszystkie kraje, w których były zatrudnione. Procedura nie jest skomplikowana, trzeba tylko wiedzieć, dokąd się zwrócić i w jakim czasie.

Kiedy przysługuje emerytura po pracy w kraju członkowskim?

Osoba, która była ubezpieczona w różnych państwach członkowskich, może ubiegać się o przyznanie emerytury jednocześnie z każdego z tych krajów. Świadczenia ustalane są wówczas równolegle przez instytucje ubezpieczeniowe wszystkich państw, w których osoba posiadała okresy składkowe. W związku z tym można otrzymać kilka świadczeń emerytalnych, przyznanych i wypłacanych przez instytucje właściwe każdego z państw członkowskich, w których osoba była ubezpieczona. Istotną informacją jest jednak to, że w każdym z tych krajów muszą być spełnione wszystkie warunki wymagane do nabycia uprawnień do emerytury. Przepisy unijne w pewnym stopniu ułatwiają uzyskanie emerytury w danym kraju, ale nie uchylają wewnętrznych kryteriów w poszczególnych państwach, które decydują o przyznaniu świadczenia.

 

Jak długo trzeba pracować, aby móc ubiegać się o emeryturę?

Zgodnie z przepisami unijnymi można ubiegać się o przyznanie prawa do emerytury po roku pracy w danym państwie. Trzeba mieć jednak na względzie to, że jeśli osoba pracowała w kilku krajach Unii, nie zawsze dostanie pełne emerytury w każdym państwie. Otrzyma świadczenie stanowiące składową kilku emerytur. Każde z państw uwzględni okresy ubezpieczenia na jego terytorium i proporcjonalnie do niego wyliczy część emerytury. Chyba, że ktoś spełnia wymagane w jednym państwie warunki do nabycia emerytury, to wówczas bez sumowania okresów wyliczona będzie pełna emerytura, a w drugim kraju, jeśli będzie konieczne sumowanie, tylko emerytura proporcjonalna do przepracowanego okresu.

 

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie emerytury?

Po osiągnięciu wieku emerytalnego w danym kraju członkowskim należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Co do zasady należy to zrobić w kraju miejsca zamieszkania. Osoba, która była ubezpieczona np. w Wielkiej Brytanii, a obecnie na stałe mieszka w Polsce, może złożyć wniosek o wypłatę brytyjskiej emerytury w ZUS. Ten z kolei porozumie się z instytucją ubezpieczeniową w Wielkiej Brytanii, w celu potwierdzenia okresów składkowych. Osoba zainteresowana składając wniosek o emeryturę, powinna załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej w państwach członkowskich oraz podać numer swojego brytyjskiego ubezpieczenia. ZUS po zweryfikowaniu informacji dostarczy do osoby, która ubiegała się o emeryturę zestawienie wszystkich decyzji przygotowanych przez instytucje ubezpieczeniowe państw, w których ta osoba pracowała. Będzie tam zawarta pełna informacja na temat wysokości przysługujących świadczeń emerytalnych.

Jak widać pojęcie tzw. emerytury unijnej nie istnieje. W przypadku osób pracujących w kilku krajach członkowskich jest to po prostu świadczenie emerytalne wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe w związku z posiadaniem okresów składkowych na terenie tych krajów.

powroty_miniKarolina Łapińska, Powroty.gov.pl

Źródło:
http://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/unia-europejska/swiadczenia-w-ramach-koordynacji-unijnej-/swiadczenia-emerytalne-i-rentowe/

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub