Przejdź do treści

Ile dni urlopu przysługuje pracownikom zatrudnionym na Minijob?

15/11/2021 17:11 - AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26

Urlop w Minijob: Oto w jaki sposób wyliczyć urlop oraz wynagrodzenie za dni wolne dla pracowników zatrudnionych w Niemczech na Minijob.

Chociaż pracownicy zatrudnieni na Minijob zwykle nie pracują w pełnym wymiarze godzin, nadal mają prawo do urlopu. Można to obliczyć za pomocą łatwego wzoru.

Co to jest Minijob?

Minijob jest równoznaczne z geringfügige Beschäftigung, czyli zatrudnieniem w niewielkim wymiarze godzin. Jest to coraz bardziej popularna forma zatrudnienia w Niemczech wprowadzona w 2003 roku. Początkowo można było zarobić maksymalnie 325 euro, a w 2021 roku wynagrodzenie nie może przekroczyć 450 euro miesięcznie. Od 1 stycznia 2021 roku minimalna płaca za godzinę wynosi 9,50 euro bruttoDo lipca 2022 roku stawka zwiększy się do 10,45 euro na godzinę.

Urlop w Minijob: Jak wyliczyć dni urlopu?

Pracownikom zatrudnionym na Minijob przysługuje urlop. Jak łatwo wyliczyć jego wymiar?

Dokładne uprawnienia do urlopu w przypadku pracy na Minijob, należy obliczyć indywidualnie dla każdego przypadku. Jego długość zależy od tego, ile dni w tygodniu pracujemy. Zgodnie z przepisami urlop pracownika na małym etacie może wynieść maksymalnie 24 dni (w przypadku 6 dniowego tygodnia pracy § 3 Federalna ustawa urlopowa – BUrlG). Do obliczenia dni urlopu jest wykorzystywany wzór, który wygląda następująco:

Dni robocze w tygodniu x liczba dni urlopu przysługujących w danej firmie / liczba dni roboczych w firmie

Przykład:

Jeśli pracownik zatrudniony na Minijob pracuje cztery dni w tygodniu, a w firmie przysługuje 24 dni urlopu i obowiązuje sześciodniowy dzień pracy, należy:

(4 × 24) / 6 = 16. Oznacza to, że danemu pracownikowi przysługuje 16 dni urlopu w roku.

WAŻNE!

Jeśli pracownik pracuje 5 dni w tygodniu, przysługuje mu 20 dni urlopu, nawet jeśli pracuje 3 godziny dziennie. Jeżeli jednak wypracowuje te przykładowe 15 godzin w ciągu 2 dni roboczych, należy mu się nie 20, ale 8 dni urlopu.

UWAGA!

Jeżeli pracodawca gwarantuje zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu prawo do dłuższego urlopu osoby zatrudnione na Minijob nie mogą ze względu na zasadę równouprawnienia być gorzej traktowane bez obiektywnego powodu. Mają w takiej sytuacji prawo do odpowiednio dłuższego urlopu.

>> PRZECZYTAJ KONIECZNIE: 10 faktów o Minijob w 2021 roku

Urlop w Minijob: Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop?

Aby obliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika zatrudnionego w Niemczech na Minijob, należy podzielić jego zarobki z ostatnich 13 tygodni przez liczbę dni przepracowanych w tym czasie. Otrzymaną wartość należy następnie pomnożyć przez liczbę dni urlopu. Wynagrodzenie urlopowe należy wypłacić pracownikowi przed rozpoczęciem urlopu (§11 BUrlG).

źródło: minijob-zentrale.de